800 deltog förra året. Det är inte alltid lätt att vara förälder. Om du som vårdnadshavare vill ha tips på hur du kan få en bra vardag med ditt barn, anmäl dig till ABC föräldraträffar. Där kan du få stöd i föräldrarollen.

ABC står för Alla Barn i Centrum och är föräldraträffar som handlar om föräldraskap. Här kan du som förälder få stöd och hjälp till en bättre vardag. Träffarna är öppna för alla föräldrar och andra viktiga vuxna i Göteborg, med barn mellan tre och tolv år.

Finns också träffar på arabiska och dari

− Totalt deltog cirka 800 vårdnadshavare i ABC föräldraträffar under 2022. Träffarna fanns på över 30 platser och vi är glada att vi också kunnat erbjuda föräldraträffar på arabiska och dari, säger Sanna Ihrfelt, utvecklingsledare och central samordnare generellt föräldraskapsstöd på förskoleförvaltningen.

Möjlighet att prata med andra föräldrar

Under föräldraträffarna får du som deltagare verktyg för att bygga goda relationer och minska konflikter. Här får du bland annat möjlighet att prata och diskutera med andra föräldrar.

Nu kan du boka in dig på vårens träffar

ABC föräldraträffar består av fyra träffar och en uppsamlande återträff. Behöver du tolk går det att ordna. Träffar erbjuds både dagtid, kvällstid och digitalt. Ibland är det möjligt att få barnpassning på plats. Träffarna är kostnadsfria och fika ingår.

ABC föräldraträffar startar flera gånger per termin i olika områden i staden. Du kan se vad som gäller i ditt område när du anmäler dig.