"Arkitektur och samhällsbygge" heter en helt ny lärobok om att använda staden som klassrum. "Förstår man mekanismerna i närmiljön kan man också förstå de större sammanhangen. Målet är att eleverna ska bli delaktiga medborgare", säger Ulrika Lundquist som skrivit boken.

Ulrika är lärare och arkitekt. Det var när hon läste på Pedagogen i slutet av 90-talet som det blev tydligt hur snuttifierad skolan fortfarande är och hur lite man läser om arkitektur.

– Då menar jag den sortens arkitektur som handlar om varför det blir som det blir, säger hon.

I klassuppsättning till gymnasier

Hon skrev ett förslag på en kurs som hette Staden, miljön och framtiden. Skolverket nappade på idén och gjorde den till nationell kurs.

– Nu är den obligatorisk på samhällsprogrammets kulturinriktning. Det är också där min bok kan fungera som kurslitteratur.

Boken blev en naturlig utveckling av gymnasiekursen.

– Vi har ett fördelaktigt erbjudande om en klassuppsättning till gymnasieskolor i Göteborg med förbehållet att jag får komma ut och prata med lärarna om hur man kan arbeta med staden som klassrum, säger Ulrika Lundquist.

Samverkan mellan många

Hela projektet är en samverkan mellan flera förvaltningar: trafikkontoret, miljöförvaltningen, tryggare och mänskligare Göteborg, park- och natur, center för skolutveckling, kulturförvaltningen och stadsbyggnadskontoret där Ulrika idag arbetar.

Förutom på den nationella kursen fungerar boken för de skolor som arbetar ämnesövergripande kring stadsplaneringsfrågor.

Fotnot:
Boken kostar 160:- och säljs i receptionen på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20 och på Stadsmuseet.