Lekar och övningar Under många år som lärare i östra Göteborg har Ola Henricsson intresserat sig för berättandets kraft i undervisningen. Nu ligger hans och psykologen Michael Lundgrens nya bok om muntligt berättande klar.

Grundskoleläraren Ola Henricsson förstod tidigt att ta hjälp av muntliga berättande i sin undervisning på Sandeklevsskolan.

Det är bland annat erfarenheter från de åren som nu ligger till grund för den nya boken: ”Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum”.

– För ett och ett halvt år sedan kom jag i kontakt med psykologen Michael Lundgren som jobbat med barns behov av mening och sammanhang utifrån berättande, säger Ola Henricsson.

Lärare och lärarstudenter
Tillsammans har de ur olika perspektiv skrivit en bok som i första hand riktar sig till lärare och lärarstudenter.

För Olas del har det, utöver metoderna från den egna undervisningen, till stor del handlat om intervjuer med lärarkollegor:

– Jag har bett dom beskriva hur dom använder berättandet. Många hade nog inte reflekterat så mycket över det tidigare, men jag tänker att vi alla på olika sätt använder berättande för att skapa gemenskap och förståelse åt vårt vardagliga liv..

Vid sidan av bokprojektet är Ola Henricsson doktorand i pedagogiskt arbete med antagandet att alla lärare använder berättandet, trots att de inte själva riktigt ens för sig själva formulerat det som berättande.

Nya sidor av berättandet
– Det finns en hel del skrivet om storytelling, och hur man kan använda sagor och sägner i undervisningen, men om lärarens spontana berättande har jag inte hittat särskilt mycket, säger Ola Henricsson.

Förlaget hade uppenbarligen gjort liknande iakttagelser och bestämde sig på stående fot att förverkliga författarnas bokförslag.

Mellan bokens pärmar finns, vid sidan av teorier kring muntligt berättande, exempel på en rad lekar, övningar och berättelser som kan inbjuda till egna aktiviteter i klassrummet.

Fredagen den 26 februari kl 13.30 presenterar Ola Henricsson och Michael Lundgren sin bok på Kortedala bibliotek i ett arrangemang öppet för allmänheten.