Flera anställda inom stadens äldre- och barnomsorg har redan tagit chansen att skaffa sig gymnasiekompetens genom LPA – lärande på arbetsplatsen. Nu ska metoden spridas till andra branscher och kommuner med hjälp av en ny webbplats och en lättläst bok.

Bara 60 procent av dem som jobbar på Göteborgs Stads äldreboenden har grundutbildning inom omvårdnad. Inom hemtjänsten är motsvarande siffra 40 procent, enligt Margaretha Löfving på Göteborgs vuxenutbildningsförvaltning.

För att höja personalens kompetens- och utbildningsnivå startade för drygt tre år sedan den kommunala satsningen LPA – Lärande på arbetsplatsen. En metod som går ut på att den som studerar inte behöver ta tjänstledigt utan kan jobba kvar på sin arbetsplats under utbildningen.

− Den som studerar är bara borta från jobbet en dag i veckan. Det gynnar hela arbetsplatsen, eftersom även arbetskamraterna på så sätt involveras i kompetenshöjningen. LPA är ett samarbetsprojekt som bidrar till att utveckla hela arbetslaget, säger Margaretha Löfving.

Befintliga kunskaper valideras

Dessutom inleds LPA alltid med en validering, så att man får tillgodoräkna sig de kunskaper man förvärvat genom arbetslivet. Sedan kompletteras dessa kunskaper med utbildning, som till slut leder till gymnasiekompetens med examen inom relevanta karaktärsämnen.

En av dem som höjt sin kompetens genom LPA är Tomas Carfors. Han arbetar inom habiliteringen i Lundby och är snart färdig med sin utbildning. Tidigare har han jobbat som musiker och snickare, men halkade in på sitt nuvarande jobb för ungefär tio år sedan.

Ny trygghet i yrkesrollen

Han tycker att utbildningen har givit honom en ny trygghet i yrkesrollen.

− Många kommer in i vården för att de behöver tjäna extrapengar, vilket gör att det finns mängder av outbildad personal som egentligen inte har en aning om hur man tar hand om människor. Då handlar mycket om att vara snäll, men att vara snäll räcker ju inte, säger han.

Webbplats och bok ska öka spridningen

I hopp om att sprida LPA, inte enbart inom stadens äldre-, funktionshinder- och barnomsorg, utan även till andra branscher och kommuner, har vuxenutbildningsförvaltningen nu tagit fram ett informationsmaterial. Det består av en ny webbplats och en handledning i bokform. Materialet är finansierat med medel från Kompetensstegen.

− Boken riktar sig främst till chefer och beslutsfattare, medan webben finns till för alla som kan vara intresserade, som de som själva studerar och deras kollegor, säger Margaretha Löfving och fortsätter:

− Fördelen med webbplatsen är att den är lätt att förändra, vilket kan vara nödvändigt med tanke på att det här är en form av lärande som hela tiden befinner sig i utveckling.

Fotnot:
LPA är ett samarbete mellan Göteborgs Stads stadsdelar, Vuxenutbildningen och Studium samt Meritea AB.