Stöd och bemötande. Den första omgången av kursen ”Att möta människor som flytt” blev snabbt full. Tack vare det stora intresset kommer utbildningen – som bland annat vänder sig till de som i jobbet möter flyktingar – att gå även i vår.

Det är Göteborgs universitet som erbjuder utbildningen och den vänder sig till såväl volontärer som de som professionellt möter människor som flytt.

Kursen startade för första gången nu i höst och bland 40-talet deltagare finns bland annat gode män, personer från olika frivillig- och volontärverksamheter, personal från HVB-hem och andra som i sitt arbete möter flyktingar.
Kursen ger grundläggande kunskaper om flyktingars situation, men också verktyg för att på bästa sätt bemöta och stödja.

– Vi har fokuserat på de områden där det efterfrågats mer kunskap för att öka förståelsen i mötet med människor som flytt. Hur går asylprocessen till? Hur påverkar det personen jag möter? Hur närmar man sig en människa i kris? är några av de ämnen vi tar upp, berättar Monica Larsson som är en av de kursansvariga.

Bidra med erfarenheter
Undervisningen sker genom en blandning av föreläsningar och workshops och andra mer praktiska övningar.

– Tanken är att deltagarna också ska bidra med egna erfarenheter till varandra. Höstens kurs består av en fantastisk grupp av människor med bred kunskap, erfarenhet och engagemang, säger kursansvarige Monica Larsson.

Det räcker med grundläggande behörighet för att söka kursen, vilket innebär att den lämpar sig särskilt bra för dig som inte har tidigare erfarenhet av högskolestudier. Anmälan görs via www.antagning.se och sista ansökningsdag är 17 oktober.