Nolltolerans och snabbt agerande är strategin i den nya drogpolicyn som just nu introduceras på gymnasie- skolorna i Göteborg. Att drogtesta eleverna kan bli en vanligare metod för att upptäcka och förebygga missbruk.

Den nya drogpolicyn och handlingsplanen, som är gemensam för samtliga gymnasieskolor i Göteborg, är ett försök att bemöta den positiva inställningen till droger bland eleverna.

”Drogliberalt bälte i centrum”

Enligt Göteborgs stads fritidsvaneundersökning från 2002 tycker i genomsnitt var femte manlig elev att det är okej att använda droger.

– De nya typerna av droger, så kallade partydroger, används av ungdomar i alla samhällsklasser. Det finns ett extremt drogliberalt bälte som går tvärs igenom centrala delarna i Göteborg, från Örgryte till Majorna, säger Benny Lindgren på utbildningsförvaltningen.

På Schillerska gymnasiet tycker 36 procent av killarna och 23 procent av tjejerna att det är okej att använda droger, enligt fritidsvaneundersökningen.

Förespråkar drogester

Minst positiva till droger är eleverna på Slottsbergsgymnasiet och August Kobbs gymnasium, där motsvarande siffror är sju respektive fem procent.

Ett av syftena med drogpolicyn är att aktualisera det förebyggande arbetet på skolorna mot droger. Den ger också tydliga riktlinjer för hur personalen ska agera när man misstänker att elever använder droger.

I policyn förespråkas drogtester. Om inte eleven medverkar till drogtest kvarstår misstanken och socialtjänsten kontaktas.

– Det är en ganska tuff hållning, drogtester är fortfarande en kontroversiell fråga. Men min bedömning är att det i praktiken inte kommer göras särskilt många drogtester ute på skolorna, säger Benny Lindgren.

I gruppen som utarbetat drogpolicyn och handlingsplanen ingick medicinskt ansvarig skolsköterska och personal på Burgårdens gymnasium.