Lovisa Möller heter Göteborgs gymnasieskolors nya elevrådsstödjare. Lovisa, som i våras gick ut från Hvitfeldtska gymnasiet, ska hjälpa eleverna att bygga upp en positiv anda på skolan.

– Det ska vara kul att gå till skolan, och man ska känna att man har möjlighet att driva sina frågor, säger Lovisa Möller.

”Viktigt skapa positiv känsla”

Det är mindre viktigt om det handlar om att fixa skoltröjor, anordna en skolbal eller jobba med betygsfrågor.

– Som jag ser det är alla frågor kopplade till elevdemokrati. Viktigast är att skapa en positiv känsla kring skolan, säger hon.

Lovisa Möller började arbetet som elevrådsstödjare den första augusti. Sedan dess har hon besökt många av stadens gymnasieskolor för så kallade avsparkar.

-Jag träffar klassrepresentanter och vi brainstormar kring vad de tycker skulle vilja hände på deras skola. Sedan bildar vi verksamhetsgrupper som får fortsätta jobba med allt mellan arbetsmiljöfrågor till ”crazy hair days”, säger hon.

Ska stärka elevdemokratin

I Göteborg är elevrådsstödjare en nyinrättad tjänst sedan i våras, men det finns liknande på några ställen i Västra Götalandsregionen och i Stockholm och Malmö.

Förutom stödet från Lovisa Möller har även skolorna fått mellan 30.000 och 60.000 kronor av utbildnings- förvaltningen, pengar som ska gå till att stärka elevdemokratin på skolan.

Lovisas uppgifter varierade och kan handla om allt från att inspirera eleverna, koppla samman olika elevråd med varandra, ha kontakter med skolledningen, anordna inflytandedagar, och bidra till bättre kontakt mellan elever och lärare.

– Jag använder mycket av mina egna erfarenheter som elevrådsordförande på högstadiet och gymnasiet, säger hon.

Ordnar ledarskapsutbildning

Under hösten kommer hon även att vara med och anordna två evenemang tillsammans med Västsveriges elevråd.

Det är dels en företagsmässa den 21 september på Hvitfeldtska gymnasiet, dels en ledarskapsutbildning för ordföranden och vice ordföranden i elevråden den 9-10 november.

– På företagsmässan får företag som säljer till exempel tröjor och studentmössor visa sina produkter, och förhoppningen är att kontakterna ska innebära mindre problem för eleverna med vad man avtalat med företagen.