Öppet varje fredag. Nu har Göteborgs Stads första förskola på finska öppnat. Syftet är att sverigefinska barn ska få utveckla sin språkliga och kulturella identitet. I höst öppnar ytterligare en finsk förskola, i stadsdelen Majorna-Linné.

Sedan i början av maj har Sverigefinska förskolebarn i Västra Göteborg möjlighet att leka, prata och läsa sagor på finska varje fredag. Hittills har sju barn börjat och till hösten kommer troligen alla 18 platser vara fyllda.

– Det viktigaste är att finska barn ska få möjlighet att utveckla språket genom att möta jämnåriga, säger Eva Sunegård, förskolechef.

En av fem nationella minoriteter
Sverigefinnar utgör tillsammans med romer, samer, judar och tornedalingar Sveriges fem nationella minoriteter. Det innebär särskilda rättigheter enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Utöver lagen anslöt sig Göteborg också till de så kallade förvaltningsområdet för finska 2011. Det innebär att Göteborgs Stad åtar sig att erbjuda förskola, äldreomsorg och kommunal information på finska.

Kommunal äldreomsorg med finsktalande personal har funnits sedan 2001 Nu är Västra Göteborg först ut av stadsdelarna med att erbjuda kommunal förskola på finska. Sedan tidigare även två fristående alternativ – Sverigefinska förskolan i Lundby och förskolan Mörrimöykky i Gårdsten.

Under måndag till torsdag vistas både barnen och de finsktalande pedagogerna i de ordinarie förskolorna runt om i stadsdelen. Men en dag i veckan samlas de alla på Munspelsgatan i Västra Frölunda. Då är det finska som gäller.

– Barnen tycker att det är jätteroligt. Och det har redan skett saker med deras språk, fast förskolan bara har varit igång i några veckor, säger Eva Sunegård.

– Många sverigefinska barns föräldrar har inte fått lära sig finska men vill gärna att deras barn ska göra det för att kunna tillägna sig en balanserad språklig och kulturell identitet, säger Antti Yliselä, planeringsledare för finskt förvaltningsområde.

– Det här är ett sätt att kompensera familjen för språkförlusten. Sedan har vi också familjer där finskan är ett levande språk och det ska vi som stad skydda och främja.

Med sikte på tvåspråkighet
Kunskaperna i finska bland barnen varierar stort. Många har en förälder som har finska som modersmål och hör finska dagligen hemma, andra övar bara på finska när familjen hälsar på släkten i Finland.

– Förhoppningen är att det här ska göra att de kan bli tvåspråkiga och ha två levande språk. Barn har ju mycket större chans att lära sig ett annat språk när de är så små, säger Eva Sunegård.

Till hösten planeras också för en finsk förskola i stadsdelen Majorna-Linné.