Med plats för 72 barn. Hallå där Lise-Lotte Kristiansen, rektor för Göteborg Stads nya förskola Örtugsgatan 2 i Högsbo, hur känns det att den öppnat?  ”Det känns fantastiskt att förskolan nu är klar och att vi har öppnat. Vi har engagerade och kunniga pedagoger som nu håller på att skola in de första barnen”.

Hur många barn har förskolan plats för, i vilka åldrar och hur många går där från start?

– Förskolan har plats för 72 barn, det är två hemvister på undervåningen och två hemvister på övervåningen. Åldrarna på barnen är 1 till 5 år, och under maj/ juni kommer vi ha cirka 20 barn. Just nu är söktrycket för förskoleplats lägre så i augusti räknar vi med cirka 32 barn. Men alla hemvister är klara så om söktrycket ökar under hösten står vi redo att öppna för fler barn.

Vad ger den nya förskolan barnen för möjligheter?

– Varje hemvist har en ateljé, de två hemvisterna på nedre plan har en matsal där vi har en buffé, där barnen själva hämtar sin mat. Det ser likadant ut på andra våning. De mindre barnen sover ute i sina vagnar. Det finn en stor altan på andra våning där man utomhus kan ha staffli och andra aktiviteter. Vi lägger stor vikt vid samverkan mellan hemvisterna.

Vad har skolan för förskolan inriktning/pedagogik?

– Kooperativt lärande. Det är ett förhållningssätt till lärande som utgår från sociokulturell teori, “att lärande sker i mötet mellan människor”. Så lärandet utformas för att skapa möten mellan barn där de får tänka tillsammans. Leka och utvecklas i en social gemenskap. Pedagogen strukturerar lärtillfälle där barnen får lösa gemensamma problem.

– Man växlar mellan det enskilda och gemensamma lärandet. Barnen tränas i att uttrycka sig, lyssna och att de är beroende av varandra. Det stimulerar barns nyfikenhet och arbetssättet ökar också inkluderingen, då alla behövs i en grupp för att lösa uppgifter.

Förskolans vision är ”Alltid det bästa möjliga mötet”, vad innebär det?

-Vi möter barn, vårdnadshavare, och varandra. Vårt förhållningssätt är att i varje möte gå in med inställningen att detta ska bli så bra som möjligt. Det gäller konflikter, möten som är tuffa men även det dagliga möten med barn och deras lärande. Det gör oss mer medvetna och att det är viktigt att lyssna och förstå den andra personen man möter.  Att vara nyfikna på varandra.