Smart sätt att bygga tätt. Göteborgs första förskola med lekgård uppe på taket byggs nu i Lövgärdet. Där ska barnen kunna ta trappan upp till lekarna, sommar som vinter. ”Göteborg blir en tätare och tätare stad, nån gång måste vi bygga lite på höjden”, säger Ulf Edelborg, projektledare på lokalförvaltningen.

Han säger det halvt på skämt, för här handlar det om ett hus som är en (1) våning högt. Men med en 660 kvadrameter stor lekplats på ”våning 2”.

Fem avdelningar
Förskolan byggs på Körvelgatan 2 i Lövgärdet. Där fanns en förskola som revs. Den nya ska få fem avdelningar och eget tillagningskök.

Men fastigheten ligger inklämd mellan bostadshusen och Rävebergsskolan. Och Göteborgs Stad har en rekommendation om att varje barn på förskola måste ha tillräckligt stor yta för utelekplats.

– Eftersom det var så ont om plats var det någon som kläckte idén att ha lekgården på taket. Vi spånade vidare och sedan har idén vuxit fram, med många tankar om säkerhet, avrinning och materialval, säger Ulf Edelborg.

Lekgården kommer att ligga fyra meter ovanför marken och för att skydda barnen från att falla ner, byggs en inhägnad som är 1.60 hög, i härdat glas och sträckmetall.

Hög säkerhet
– Inhägnaden är inte klättringsbar. Säkerheten är så klart viktigast av allt, vi följer alla lagar och regler. Här får det bara inte hända något, säger Ulf Edelborg.

Gården får gummiasfalt och betongplattor. Lekplats på taket kräver att vatten rinner av ordentligt, både vid regnväder och ivrig vattenlek.

– Taket är inte helt platt, utan har så pass mycket lutning att vi ska kunna få till en bra vattenavrinning. Och både vi och entreprenören har varsin fukt-sakkunnig som går igenom allt, ända ner till hur skruvarna fästs in och varje materialval, säger Ulf Edelborg.

Arkitekten har inspirerats av ett fartygs linjer och försett förskolan med en lådliknande överbyggnad, som påminner om en kommandobrygga.

Som ett skepp
Förutom ”lådan” på taket, med teknikutrymmen och personalrum, blir större delen av taket en färgglad, inhägnad utegård med plats för rutschkana, odlingslådor, vattenlek och en pergola, där barnen kan äta mellanmål i skuggig grönska.

Troligen finns bara en enda liknande konstruktion i Sverige; Lugnets skola i Hammarby sjöstad, som har funnits i några år.

– Vi har varit där på studiebesök och kommer att ta tillvara deras erfarenheter, säger Ulf Edelborg.

Hur mycket extra kostar detta?
– Cirka 800.000 kronor till 1.000.000 kronor Visst blir det dyrare, men inte orimligt.

I augusti ska förskolan stå klar. Och redan har den lockat intresserade samtal från arkitekter och stadsplanerare som ser nya möjligheter i att kunna bygga tätt och smart i liknande lägen.