Vad planeras, vad byggs och när? Nu kan den som vill med några enkla knapptryckningar på datorn få exakt information om antal förskoleplatser, planerade skolbyggen och när de ska vara klara.En kartfunktion underlättar sökandet.

Tillgången på skolor och förskolor tillhör de frågor som Göteborgs alla föräldrar förr eller senare kommer i kontakt med.

Internt har stadens medarbetare sedan ett år kunnat följa planering, tillgång och förändringar av stadens förskolor och skolor på en pedagogisk web-sida. Nu har informationen gjorts tillgänglig även för allmänheten.

– Det började med att vi gjorde ett ramprogram för hur vi ska bygga förskolor och skolor, säger Anne Söderberg som är planeringsledare på lokalsekreteriatet.

Ramprogrammets information utvecklades så småningom med uppgifter om hur byggprocessen av skolor och förskolor ser ut på olika håll runt om i staden. Var byggs det nytt? Vad planeras? När är det klart?

På respektive stadsdels lista presenteras bland annat information om hur många platser en förskola har och vilka nya satsningar som är på gång. En kartfunktion ger besökaren ytterligare möjligheter – till exempel kan familjen söka efter lämpliga förskolor och skolor inför en flytt.

Hoppas kunna utveckla tjänsten framöver
– Den huvudsakliga målgruppen är fortfarande alla som jobbar i verksamheten, men vi vet ju att många föräldrar också är intresserade av den här informationen, säger Anne Söderberg som uppdaterar webbsidan varje vecka och hoppas kunna utveckla den ytterligare framöver.

– Jag vill att man snabbt och lätt ska kunna få upp en kartbild över just den stadsdel man vill veta mer om – men där är vi inte än, konstaterar hon.

Redan nu kan man emellertid via en enkel knapptryckning leta sig vidare till den aktuella stadsdelförvaltningens sida för att få tillgång till ytterligare information.

Ramprogrammet för förskole- och skolbyggnader i Göteborg är en satsning där lokalsekreteriatet, lokalförvaltningen och Center för skolutveckling gemensamt samlar kunskap om skolans värld.