Kraftig ökning av gods- och kollektivtrafiken och dessutom stora pensionsavgångar gör att behovet av nya lokförare är stort de närmaste åren. En del av efterfrågan kommer att täckas upp av en ny kvalificerad yrkesutbildning som startar i Göteborg till våren.

Upp emot 300 nya lokförare om året räknar man med kommer att behövas den närmsta framtiden, då de många 40-talisterna i branschen går i pension samtidigt som efterfrågan på miljövänliga transporter av människor och gods ökar i rask takt.

Samtidigt avregleras allt mer av tågtrafiken i Sverige liksom i övriga Europa, vilket öppnat marknaderna för nya aktörer.

– Tidigare har SJ skött en stor del av utbildningen av lokförare internt, men nu finns det ett stort behov även från de andra trafikföretagen som konkurrerar på spåren, säger Claes Westerberg, rektor på KY-Akademien i Göteborg.

Många sökande per plats

Tillsammans med Utbildningscentret för kollektivtrafik startar KY-Akademien från och med våren en 40 veckor lång utbildning för blivande lokförare. 30 platser står till förfogande.

– Samma utbildning ges i Huddinge, som startade sin kurs nu i september. De hade 380 sökande till de 30 platserna! säger Claes Westerberg, som de senaste dagarna fått många samtal från Volvo-anställda som funderar på framtida omskolning.

Konkurrensen om utbildningsplatserna kan alltså bli hård, vilket gör att det grundläggande kravet på allmän högskolebehörighet efter gymnasiet inte lär räcka för att bli antagen.

Tester och intervjuer väntar

AAC_2.jpg
– Könsfördelningen i branschen är kraftigt snedfördelad så kvinnliga sökanden kommer nog att uppskattas. Men precis som männen kommer de att utsättas för omfattande tester av språkkunskaper, logiskt tänkande och stresstålighet, och intervjuas av bland annat psykologer innan de som gått vidare till slut får genomgå läkarundersökning, säger Claes Westerberg.

Den 40 veckor långa utbildningen kommer bland annat att innehålla 13 veckors praktik hos någon av de 20-talet tågoperatörer som har verksamhet runt om i landet. Bland de framtida arbetsgivarna finns även personaluthyrningsföretag, banverket och entreprenadföretag som bygger och underhåller järnväg.

Nästa höst kommer ytterligare en kurs att hållas i Huddinge, medan Göteborg troligen drar igång sin omgång nummer två i januari 2010.

Sista ansökningsdatum till den närmast förestående tågförarutbildningen är 3 november och startdatum är preliminärt 23 mars 2009.