Samhällsorientering för invandrare. Den 1 maj utökades kretsen av invandrare som har rätt att få den 60 timmar långa ”kursen om Sverige”. Det kan betyda dubbelt så många kursdeltagare i Göteborg i år, runt 2 600 i stället för 1 300.

– Vi har en beredskap för en fördubbling, samtidigt är det mycket oklart hur många som verkligen vill gå kursen, säger Lisbeth Imfeld, koordinator på enheten för samhällsorientering inom social resursförvaltning.

Den nya lagen från 1 maj innebär att även anhöriga till invandrare har rätt till 60 timmars samhällsorientering på det egna modersmålet, en kurs om hur det svenska samhället fungerar.

Gratis kurs
Kursen är obligatorisk för de invandrare som omfattas av etableringslagen som trädde i kraft 2010, liksom svenska för invandrare (SFI). Men för anhöriginvandrarna blir kursen alltså ett frivilligt erbjudande. Kursen är gratis och erbjudandet gäller i tre år efter att man fått sin folkbokföring.

På nationell nivå uppskattas att den utökade målgruppen – nyanlända anhöriginvandrare – är cirka 42 500 personer och att 40 procent av dem, 17 000, kan väntas gå kursen per år.

– Visst kan vi göra prognoser, men det är svårt att säga, eftersom det här är ett frivilligt erbjudande, säger Lisbeth Imfeld.

Hon ser det som en utmaning för kommunen att nå ut till den nya målgruppen.

Annonser och foldrar
– Vi har en plan för marknadsföring som innefattar foldrar, affischer och annonser i Metro på sex språk, spårvagnsreklam under två veckor i maj och information på kommunens hemsida, berättar Lisbeth Imfeld.

Hon och hennes kollegor kommer också att besöka SFI-skolor, bibliotek, studievägledare, arbetsförmedlingar, MVC, BVC och andra mötesplatser, liksom ideella föreningar.

Staten bidrar med 40 miljoner kronor som har fördelats ut till kommunerna efter befolkningsunderlaget, inte utifrån hur stort flyktingmottagandet är.

Göteborgs Stad har fått två miljoner kronor som ersättning för den utökade målgruppen. Men det räcker bara till kurser för cirka 300 personer.

Aktiv rekrytering
– De statliga pengarna säger ingenting om kommunens åtagande. Kommunerna är skyldiga att erbjuda kurserna och räcker inte de statliga bidragen får man ta av kommunala medel, konstaterar Lisbeth Imfeld.

Kommunerna är även skyldiga att aktivt rekrytera och motivera deltagare till att gå kurserna.

– Vi ser i våra utvärderingar att kursen är till stor nytta för dem som gått den och tycker att det vore värdefullt om den når ut till många fler, säger Lisbeth Imfeld.

Göteborgs Stad sköter inte bara samhällsorienteringen för nyanlända invandrare i Göteborg, utan för alla de 13 kommunerna inom GR, Göteborgsregionen.