Kommunerna skyldiga att informera och erbjuda plats. I Göteborg finns det cirka 1000 barn i åldern 3–5 år som inte går i förskola. Med start den 1 juli ska alla kommuner upplysa om förskolan, de ska också erbjuda förskoleplats till barn vars familjer är nya i Sverige. För att fler vårdnadshavare ska känna sig trygga med att skriva in sina barn i förskolan arbetar personal i förskola och öppen förskola med att skapa relationer med familjerna.

Det nya lagkravet innebär att varje kommun ska ha en dialog med vårdnadshavare om alla barns rätt till 15 timmar kostnadsfri förskola från att barnen fyller tre år. Kravet innebär också att alla kommuner ska skicka ut erbjudande om förskoleplats till barn i åldern tre till fem år, som har vårdnadshavare som bott i Sverige kortare än fem år. På grund av lagkravet kan adressuppgifter tas fram och information riktas direkt de berörda.

– Men det räcker inte med att skicka ut information för att vårdnadshavare ska ta steget att ansöka om förskola. Vi behöver ha dialog med vårdnadshavarna och samverkan med andra verksamheter som möter barn och familj, säger Nina Åkeson, projektledare på förskoleförvaltningen.

”Vi behöver lyssna och försöka bemöta oro”

Förskoleförvaltningen arbetar sedan tidigare aktivt med dialog med vårdnadshavare som har sina barn hemma. Aleksandra Cotra är rektor för två förskolor i Bergsjön, hon ser två stora anledningar till att vårdnadshavare inte skriver in sina barn i förskola.

– Dels är det avsaknad av kunskap. Många vet inte vad förskolan innebär, att förskola har både omsorg, undervisning och utbildad personal. Dels är det rädsla som många gånger beror på rykten. Vi behöver lyssna och försöka bemöta oro, säger Aleksandra Cotra.

Stärker samarbetet med öppna förskolan

I de öppna förskolorna pratar personalen ofta om förskola med vårdnadshavare som har sina barn hemma och hjälper till med att söka förskoleplats. Förskolorna stärker nu samarbetet med öppna förskolan.

– Vi behöver ha dialog om förskolan på arenor där vårdnadshavare känner sig trygga, men också arbeta tillsammans med andra samhällsaktörer, säger Aleksandra Cotra.

Under våren kommer personal från förskolor i Bergsjön att vara med på särskilda träffar på öppna förskolan för att möta vårdnadshavare. Pedagogerna på öppna förskolan har också börjat besöka förskolorna i området tillsammans med vårdnadshavarna, för att hjälpa dem att bygga relationer.

– Det har varit jättelyckat och inneburit många positiva möten där vårdnadshavare kunnat knyta kontakter, säger Anette Ottosson, rektor för förskola i Bergsjön.