Viljan på Opalgatan visar vägen. På Opalgatans förskola är inget sig riktigt längre likt. Under de senaste två åren har man slagit ihop avdelningar, introducerat nya grupper och skapat nya lärmiljöer utifrån barnens perspektiv. Nu vill fler se och lära.

Opalgatans förskola i Tynnered har nära till både skog och hav. De yttre förutsättningarna var med andra ord redan från början goda, men sedan flera nyutexaminerade pedagoger under kort tid anställts på förskolan kom det också att innebära en nystart för den inre verksamheten.

3392.jpg
– Jag började här tillsammans med en kollega för drygt tre år sedan, och nästan alla är anställda efter oss. Vi har alla liknande utbildningar och märkte att barnen behövde få en miljö som utmanade dom på ett annat sätt, säger Sophie Berg som – precis som flera av hennes kollegor – är utbildad till lärare för tidiga åldrar, vilket innebär att hon kan jobba i förskola, med fritids eller i årskurs 1 och 2.

Möbler i barnens höjd
Med förskolechefens Elisabeth Magnussons stöd började Sophie och hennes kollegor att ompröva den gamla arbetsmodellen och lokalernas utformning. Två avdelningar förvandlades till en enda med 36 barn mellan 3 och 5 år.

– Vi har inte slagit ner några väggar, men vi har använt de gamla lokalerna på ett nytt sätt – och vi har bara köpt in möbler som är i barnens höjd. Stolar, bord, hyllor…

– Hela verksamheten bygger ju på att miljön ska vara en viktig del av barns lärande, säger Sophie Berg.

Prövande process
Det nya arbetssättet innebär att förskolans lokaler ständigt befinner sig i en prövande process. De ska diskuteras och utvecklas precis som verksamheten i övrigt.

7874.jpg– När vi började göra om märkte vi tydligt att att barnen fick lättare att fokusera. Det blev helt enkelt en lugnare atmosfär med gladare barn och färre konflikter.

De 36 barnen har delats in i tre grupper – blå, röd och grön – utifrån utmaningsnivå. I gruppen är man tillsammans med två pedagoger mellan klockan 9 och 14. Alla grupperna arbetar med ett gemensamt tema, men närmar sig temat på lite olika sätt. Utifrån barnens intressen, behov och möjligheter.

På Viljan finns sex ordinarie pedagoger samt, sedan mer än ett år tillbaka, en extra pedagog.

Föräldrarna då – vad säger dom?
– I början var dom nog lite oroliga när vi sa att vi skulle slå ihop två avdelningar. Men nu märker dom att den pedagogiska verksamheten utvecklats, och att barnen tycker det är roligt att gå hit. Vi försöker också att förklara och blogga kontinuerligt om vad som är på gång, säger Sophie Berg.

Även i andra verksamheter i Västra Göteborg intresserar man sig nu för lärmiljön och studiebesöken börjar bli allt fler på förskoleavdelningen Viljan. Vid sidan av Viljan, för barn mellan 3 och 5 år, finns också en avdelning för mindre barn på Opalgatans förskola.

5374.jpg
I hyllorna finns olika sorters material alltid framme och tillgängligt för barnen som lär sig vara självständiga och nyfikna.