En pedagogisk modell för att hjälpa vuxna romer till grundskolebetyg har tagits fram i Göteborg och prövats i två år. Resultaten bedöms som så pass lyckade att undervisningen från årsskiftet blir ordinarie verksamhet.

Att locka romer till skolbänken är inte alltid lätt. Deras gamla traditioner som resandefolk innebar att mor- eller farföräldrar sällan fick högre utbildning och därför inte förde vidare till sina barn att kunskap är viktigt.

Den specialutbildning som Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram på uppdrag av Vuxenutbildningen i Göteborg gäller romer i åldrarna 16-45 år som vill läsa in grundskolebetyg och kanske gå vidare till gymnasiet.

Stor spridning på kunskapsnivån

Modellen innebär bland annat individuella studieplaner och att lärarna ges stöd från romska resurspersoner som kan överbrygga kulturklyftor.

Eleverna får ständigt återkommande väglednings- och motivationssamtal och även hjälp med att skaffa barnomsorg för att kunna koncentrera sig på studierna.

– De som har behov av det här upplägget har det ofta stökigt runt omkring sig. Många av dem har mycket bristfällig skolgång. Några är på gränsen till gymnasienivån medan andra är analfabeter, så det är en väldig spridning, säger Marianne Norming, biträdande rektor vid Vuxenutbildningen Centrum.

Under de första två åren har ett 40-tal romer gått utbildningen. Några har hoppat av och andra har haft extremt hög frånvaro. Men cirka 20 procent har lyckats ta betyg på olika nivåer.

Mer praktik

– Det är ungefär vad man kan förvänta sig. Jag tycker att Vuxenskolan hittat en bra modell. Här kan vi inte ha som mål att alla ska lyckas och gå vidare till gymnasiet, det är inte rimligt, säger Marianne Norming.

Projektet har fått stöd från regeringens Storstadssatsning, men de pengarna tar slut vid årsskiftet. Tanken är därför att den romska utbildningen blir ordinarie verksamhet nästa termin.

– Om det bara finns sökande, ska vi ordna fler kurser. Och då ska vi försöka få in mer praktik och yrkesinriktade inslag. Men detta ska inte bli något permanent, det är en hjälp för dem som haft det svårt att komma in i skolan. Målet är att även romer ska gå i vanliga skolor precis som alla andra, säger Marianne Norming.