Grunskoleförvaltningen gör en rad förändringar. Elever som behöver extra stöd i undervisningen ska få bra utbildning på lika villkor, oavsett var i Göteborg de bor. Därför kommer grundskoleförvaltningen att göra en rad förändringar inom grundsärskolan, elevhälsan och i särskilda undervisningsgrupper.

Göteborgs Stad ska få en ny organisation för elever som behöver extra stöd i undervisningen. Målet är att öka kvaliteten på undervisningen och skapa en bättre lärmiljö. Det blir dock inga förändringar under 2022 eller 2023. Vissa delar kommer ta många år att införa.

Resursskolor med anpassad lärmiljö

Grundskoleförvaltningen inför så kallade resursskolor. De ska ha en anpassad lärmiljö med mindre elevgrupper och mer stöd från vuxna. Resursskolorna kommer delvis att ersätta några av de särskilda undervisningsgrupper som finns utanför enskilda skolor.

Platser i grundsärskolan mer jämnt fördelade

I grundsärskolan blir den största förändringen att det ska finnas fler platser för elever, och platserna ska också vara mer jämnt fördelade i Göteborgs Stad. För att göra det lättare för elever och lärare i skolorna att samarbeta ska både resursskolor och grundsärskolor ligga i anslutning till en grundskola.

Förändringar i elevhälsan

Det blir grundskolenämnden som fattar beslut om övergripande mål och inriktning för arbetet i elevhälsan i grundskoleförvaltningen. Detta gör att elevhälsan får en tydligare och mer långsiktig lösning. Förändringen ska förbättra det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i skolorna, och bidra till att hälsa och lärande hör ihop.