Brister kvarstår. IT-systemet Hjärntorget får återigen kritik av Stadsrevisionen som följt upp den granskning av grundskolornas hantering av känslig information som gjordes 2012. Nu konstaterar man att bristerna kvarstår och att ny känslig information har tillkommit i systemet.

När Stadsrevisionen gjorde sin förra granskning 2012 fann de att det fanns risk för att skolorna bröt mot offentlighets- och sekretesslagen och mot personuppgiftslagen. Vid den uppföljning som blev offentlig på onsdagen konstaterar Stadsrevisionen att det fortfarande finns brister när det bland annat gäller gemensamma riktlinjer, kontroll och gallring av personuppgifter.

– Vi tar revisionens kritik på stort allvar. Nu kommer en grupp med sektorschefer för utbildning att tillsammans leda arbetet med att åtgärda de punkter där vi fått kritik, säger Sven Höper, direktör för området välfärd och utbildning vid stadsledningskontoret.

– Stadsledningskontoret måste också säkerställa att alla användare i systemet får utbildning i hur man hanterar känslig information på ett korrekt sätt, säger Sven Höper.

Läs hela revisionsrapporten på länken här nedan.