Investeringsbeslut på 300 miljoner. En ny grundskola är på gång i Åkered. Lokalnämnden har beslutat att investera lite över 300 miljoner kronor. Skolan ska ha plats för cirka 570 elever och kan förmodligen börja byggas i höst.

Lokalnämnden beslutade i förra veckan att investera i en ny Åkeredsskola. Under våren och sommaren kommer lokalförvaltningen att fortsätta riva den gamla skolan och ta fram handlingar för att ansöka om bygglov. Stadsbyggnadskontoret har redan gett positivt förhandsbesked. När bygglovet vunnit laga kraft kan skolan börja byggas.

Grundskolenämnden har sedan tidigare beslutat om att beställa en ny skola i Åkered med plats för ungefär 570 elever från förskoleklass till årskurs 6.