Efterlängtad invigning. Torsdag 12 januari invigdes Skytteskolans nya skolbyggnad. En skola som ska skapa studiero, lust till lärande och trygghet. ”Vår nya skola har fina lokaler, funktionella möbler, en bra lekplats för de yngre och många öppna ytor runt skolan. Vi har också klassrum som är bra för studiero och som ger en trygghet,” säger en elev på skolan.

För att Skytteskolan i Högsbo ska kunna ta emot fler elever revs den gamla skolbyggnaden år 2020 för att ge plats åt en ny och större skola. Idag går 675 elever från förskoleklass till och med årskurs 9 på skolan.

– Det är en positiv nybyggaranda på skolan och en känsla av nystart. Vi har fått större ytor, en fantastisk idrottshall, moderna NO-salar och tillagningskök. Alla nya lärmiljöer har också gett oss fler möjligheter att anpassa undervisningen till olika elever. Vi vill väcka elevernas nyfikenhet, intresse och lust att lära, säger Niclas Löfgren, rektor.

Den 12 januari var det dags att inviga skolan där elever, medarbetare, allmänhet och inbjudna gäster var inbjudna. Det bjöds på sång och tal från grundskolenämndens nya ordförande Viktoria Tryggvadottir Rolka, utbildningschef Martin Palm, elevskyddsombudet på skolan och rektor Niclas Löfgren. Sedan fick elever från elevrådet klippa bandet till ett konfettiregn. Allmänheten, förskolor och alla som deltog på ceremonin bjöds även på en rundvandring och fika på skolan.

Elever och medarbetare har varit med och påverkat

Eleverna har under bygget kunnat se den nya skolan växa fram. De har besökt bygget flera gånger och fått möjlighet att påverka hur den nya skolan ska se ut och fungera.

– Inför bygget pratade vi med elever, medarbetare och rektorer om vad de önskar sig av sin nya skola. Både elever och lärare önskade sig en lugn och harmonisk miljö. Skolan är därför målad i ljusa och lugna färger, säger Hans Björklund, enhetschef på grundskoleförvaltningens fastighetsenhet.

– Att känna trygghet var också något som var viktigt för eleverna. Varje årskurs på Skytteskolan har därför en egen ingång. Skolgården är även utformad på ett sätt som ska skapa trygghet på kvällen, fortsätter Hans Björklund.

En skolgård för alla

Skolan är byggd för att passa in i området och med tanke på de som bor runtomkring.

– Vi vill att alla ska kunna använda skolgården på kvällar och helger och utformade den på ett sätt så att de ska vilja hänga här. Här kan du spela fotboll, åka kickboard, grilla med familjen eller leka på lekplatsen, säger Hans Björklund.

Fokus på undervisningen utomhus

Skolgården har allt från odlingslådor och skog, till utomhuskök och uteklassrum. De har en stor del av undervisningen utomhus och med staden som klassrum.

– Vi undervisar mycket utomhus och utanför skolan. Vilket innebär att vi är exempelvis ute i den naturen i närheten men också använder oss av ”staden som klassrum”. Vi besöker idrottsanläggningar, teatrar, museer, där vi har stor nytta att vi har nära till Marknadsgatan hållplats, säger rektor Niclas Löfgren.