Jobba och studera samtidigt är svårt, men önskvärt för många. Nu startar vuxenutbildningen i Göteborg en ny studieform som man kallar Lärcentrum där man hoppas kunna nå grupper som hittills varit svåra att komma åt.

– Det är framförallt de som finns på arbetsmarknaden och som har svårt att förena studier med yrkesliv, säger Jan Danielski, projektledare på vuxenutbildningen.

Man räknar med att starta i januari. Till en början kommer man att erbjuda svenskutbildning, en kurs i kundservice och en del högskolekurser. På sikt hoppas Jan Danielski att antalet utbildningar kan bli fler.

– Nu gäller det först att komma igång. Det är viktigt att poängtera att Lärcentrum är ett komplement till det som finns idag och ska inte ersätta några utbildningar, säger han.

Lärcentrum på flera håll

Just nu förhandlar vuxenutbildningen med olika arbetsgivare när det gäller grundläggande kurser i svenska.

– Det är klart att Göteborgs spårvägar kommer att erbjuda sina anställda att förbättra sina svenskkunskaper, säger Jan Danielski.

Kursen i svenska kommer inte att kunna sökas för utomstående, men däremot kursen i kundservice och en del högskolekurser som projektledning, entreprenörskap, marknadsföring och ledarskap.

Kommer troligen behöva anställa

I början av januari är tanken att det ska ha byggts Lärcentrum i tre-fyra stadsdelar, bland annat i Nordost och på Hisingen. Syftet är att nå största möjliga flexibilitet, bland annat genom att vara nära de som ska gå kurserna.

– Vi kommer troligen att behöva anställa en del personal när vi ska bemanna de olika Lärcentrum vi planerar för, säger han.

Tills dess att Lärcentrum har byggts upp på flera platser i staden finns man på Lindholmen där man har Öppet Hus på fredag.