Start i maj. Är du ung, arbetslös och gillar fotboll? Då kan du söka till pilotprojektet “Reboot - football for jobs” som startar i Göteborg i maj. Det är en utbildningssatsning som Svenska fotbollförbundet och Göteborgs fotbollförbund står bakom i samverkan med Göteborgs Stad.

Marina Hanna Esso, projektledare för “Reboot – football for jobs” på Göteborgs fotbollförbund.

Anmäl dig till Reboot här
Mer information om utbildningen här

– Det är ett nytt sätt att utbilda sig. Med fotboll som verktyg får deltagarna förbättra sin kompetens och sitt cv så att de kommer närmare arbetsmarknaden, säger Marina Hanna Esso, projektledare på Göteborgs fotbollförbund.

Pågår under ett år

Svenska fotbollförbundet har fått 24 miljoner kronor av EU för en utbildningssatsning i Göteborg, Motala, Norrköping och Umeå. Det finns plats för 100 deltagare, 25 i varje stad.

“Reboot – football for jobs” pågår under ett år, startar i maj och projektet riktar sig främst till unga mellan 15 och 24 år.

– Vi jobbar stenhårt på att hitta ungdomar som brinner för fotboll och som den här utbildningen kan gynna. De får inte ekonomiskt stöd av oss, men de kan utbilda sig till domare eller tränare. Det är utbildningar som man vanligtvis betalar för. Förhoppningen är att det ska ge deltagarna extrajobb, säger Marina Hanna Esso.

Varvar teori och praktik

Fem personer är mentorer till deltagarna och under utbildningen varvas teori med praktik. Ungdomarna ska ut på praktik hos föreningar och företag. De får också arrangera en fotbollsskola och lära sig om föreningslivet, främst i Biskopsgården.

– Biskopsgården är ett utsatt område och ligger långt ner på listan över föreningsliv. Främsta anledningen till att Göteborgs fotbollförbund tog sig an det här projektet var att främja och förebygga och hjälpa föreningarna samtidigt.

Johanna Ahl, projektsamordnare för ungdomsinsatser på Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad.

Tätt samarbete med Göteborgs Stad

 Tanken är att det inte ska vara ett projekt som tar slut efter ett år, utan att det ska finnas kvar.

– Därför har vi ett tätt samarbete med Göteborgs Stad. Vi får mycket stöttning och staden är med i arbetet med att hitta ungdomarna, säger Marina Hanna Esso och tillägger att förhoppningen är liknande satsningar i andra delar av staden nästa år.

Engagera sig i föreningslivet

En samverkanspart är förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Arbvux, där Johanna Ahl är projektsamordnare för ungdomsinsatser. Hon tycker att det är ett bra sätt för ungdomar att komma i sysselsättning med fotboll som verktyg.

– För individen handlar det om personlig utveckling, att skaffa sig ny kompetens, höja motivationen, få nya vänner och skapa nätverk. Föreningslivet är en viktig del av vårt samhälle och kan man stärka ungdomar i att generellt engagera sig mer i föreningslivet och utveckla det i staden, så är det ett fantastiskt resultat.