Lågenergibyggnad med solceller på taket. När höstterminen startar får eleverna i Långedragsskolan gå i en nybyggd skola. Den har plats för dubbelt så många elever som den förra och något som är unikt är att den har ett uterum på tredje våningen. Eleverna har fått vara med och bestämma vad som ska finnas på skolgården och vad det ska finnas för konst. 

– Just nu håller vi på med besiktningar, det är full fart och vi hoppas ha godkänt inom kort så vi kan få ett slutbesked för skolan. Efter det tar verksamheten över och börjar flytta in under sommaren, säger Frida Setherberg, projektledare för skolan på lokalförvaltningen.

“Nyset och snuvan” av Mona Wallström

Skolan började byggas under andra halvan av 2019. Anledningen var att den gamla skolan, som stod på samma plats, var sliten och att det behövdes plats för fler elever. Den nya Långedragsskolan har plats för 240 elever från förskoleklass upp till och med årskurs 6. Skolan har tillagningskök och idrottshall.

Det är en lågenergibyggnad som värms upp med fjärrvärme. Tekniken som installerats ska dra så lite energi som möjligt, till exempel finns det behovsstyrd ventilation som stängs av när ingen är i rummet.

– All nybyggnation som lokalförvaltningen gör är lågenergibyggnader. Vi satsar väldigt mycket på miljön. Långedragsskolan har solceller på taket, det är också något vi sätter på alla nybyggnationer och vi håller även på att sätta solceller på de äldre byggnaderna.

Mycket trä

 Allt material som används för att bygga skolan kontrolleras så att det inte är miljöfarligt eller skadligt på annat sätt. Inne i skolan är det mycket trä.

– Huvudtrappan vid sidan av matsalen är av trä och det är trägolv i stora delar av skolan, även i väggarna. Vi vill gärna använda trä när det går ur miljösynpunkt. Det blir varmt och ombonat av trä.

Unikt uterum

 Något som är unikt för nya Långedragsskolan är att den har ett uterum på tredje våningen. Det är som en stor takterrass där man ska kunna ha undervisning.

– Det finns stolar och bord, vatten och uttag för el. Innanför finns salar för naturorientering och slöjd. Tanken är att terrassen ska användas som en förlängning av skolsalarna under fina dagar.

Klättervägg i idrottshallen.

Trevlig utemiljö

 Skolgården är något mindre än hur det brukar vara utifrån Göteborgs Stads ramprogram för skolbyggnader.

– Det är en väldigt trevlig utemiljö och de har fått in väldigt mycket på den lilla gården. Det finns till exempel två linbanor som går bredvid varandra så eleverna kan åka ikapp och en fotbollsplan.

Tre konstverk

 En procent av byggkostnaden i offentliga projekt ska gå till utsmyckning eller konst i eller omkring lokalerna. I dungen på skolgården finns “Flygande fiskar” av Annika Wennberg. På ena väggen på takterrassen finns “Tillsammans” av Marie Holmgren. I entréplan finns “Nyset och snuvan” av Mona Wallström

Eleverna har fått tycka till

 Skolans rektor har haft ett arbete tillsammans med elevrådet, där eleverna har varit med och talat om vad de vill göra på skolgården. Det har tagits med och beaktats när utemiljön har skapats. Eleverna fick även vara med och tycka till vid val av konstnärer för konsten som finns på skolan.

Den gamla Långedragsskolan var en F-3 skola med plats för 120 barn. Eleverna har gått i paviljonger under tiden som den nya skolan byggts.