Killar är mer utsatta för mobbning än tjejer. Särskilt i de äldre klasserna 7-9. Det visar resultatet i en av två nya rapporter om mobbning i Göteborgs skolor som presenterades på torsdagen. Dessutom kan mobbningen ofta kopplas till både skolk och missbruk.

Två nya rapporter skildrar hur Göteborgs skolelever både drabbas av och förhåller sig till mobbning. Den ena av rapporterna, ”Om mobbning”, har använt sig av den så kallade Olweusenkäten för att undersöka situationen på 18 skolor i 11 olika stadsdelar.

− Sammantaget 3.600 Göteborgselever har medverkat i enkäten och resultatet har jämförts med två liknande undersökningar från andra platser i Sverige, säger Göran Englund, utbildningskonsulent i Göteborgs Stad som har arbetat med rapporterna.

Mer än var tionde mellanstadieelev mobbas
Han konstaterar att svaren från Göteborgsskolorna ligger nära resultatet från övriga landet. På mellanstadiet uppger drygt elva procent av eleverna att de har blivit mobbade ”två-tre gånger i månaden eller oftare de senaste månaderna”. På högstadiet är motsvarande siffra 6,6 procent.

Den stora skillnaden på högstadiet är att här är pojkar betydligt mer utsatta än flickor. Åtta procent av killarna säger sig ha blivit mobbade mot 5,3 procent av tjejerna.

− Det är en större andel killar än tjejer, både som är med och mobbar eller själva är utsatta för mobbning. Ungefär tolv procent av alla pojkar är på något sätt inblandade i mobbningen, som mobbare, mobbade eller i vissa fall både och, säger Göran Englund.

”Vanlig” mobbning vanligast
Av rapporten framgår också att mobbningen vanligtvis äger rum på platser som skolgården och korridoren. Oftast handlar det om att bli retad, hånad eller förlöjligad på olika sätt.

− I dag säger man att allt sker på nätet och nätmobbning diskuteras ganska mycket. Men verbal, vanlig traditionell mobbning är fortfarande det allra vanligaste, säger Göran Englund.

Mobbare skolkar och dricker mer
I rapporten ”Om riskbeteende och mobbning” har man tittat på hur mobbning förhåller sig till skolk, alkoholdrickande och narkotikamissbruk. Materialet är hämtat från Göteborgs Stads drogvaneundersökning 2007, då 7.400 högstadie- och gymnasieelever svarade på en enkät.

− Det här är första gången vi har studerat de här sambanden i Göteborg, men det finns forskning sedan tidigare som visar på till exempel högre risk för kriminalitet senare i livet om man är mobbare i högstadiet, säger Göran Englund.

Resultatet från Göteborgs skolor visar att skolk förekommer oftare både bland de elever som utsätts för mobbning och bland elever som mobbar. Det är också vanligare att mobbare dricker mer alkohol eller använder narkotika i större utsträckning än andra elever.

Alla elever i klassen påverkas
Huvudsyftet med de bägge rapporterna är att de ska fungera som kunskapsunderlag för fortsatt arbete i skolorna.

− Mobbningen påverkar undervisningen och hela skolsituationen. Resultatet blir sämre och alla elever i en klass påverkas när någon blir mobbad, säger Göran Englund och fortsätter:

− Att så många som svarat i enkäten skriver att de blir mobbade är ett litet rop på hjälp. Det är sådant som vi vuxna måste ta på allvar.

Fotnot:
Länk till båda rapporterna finns längst ner i artikeln.

3693