”Alla vinner på en jämnare fördelning”. Nyanlända elever ska gå i skolor över hela staden. Skolplaceringarna ska inte längre ske på skolnivå, utan på stadsdelsnivå. Dessutom ska stadsdelarna öka sitt samarbete med varandra och med fristående skolor. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen.

I dag hamnar många nyanlända elever i skolor och stadsdelar där det redan finns många nyanlända. Det är en ojämn fördelning som kommunstyrelsen i Göteborgs Stad nu vill försöka bryta.

− Alla vinner på en jämnare fördelning. Den nyanlända eleven får chansen att vistas i en mer svenskspråkig miljö och ur integrationssynpunkt vinner även elever med svensk bakgrund på det här, säger Helen Svelid, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Rätten att välja skola
Bland annat ska skolplaceringarna hädanefter ske på stadsdelsnivå, så att det blir det lättare att fördela eleverna över hela stadsdelen. Man vill också få bukt med det faktum att de flesta nyanlända går i skola i ett fåtal av Göteborgs stadsdelar, som Angered eller Östra Göteborg.

− Det handlar dels om att skapa bra förutsättningar för skolvalet. Hur gör man som förälder när man ska välja skola? Det går inte att veta när man just har kommit hit. Vi måste ge nyanlända information om rätten att välja skola och hur det fungerar, säger Helen Svelid.

När stadsdelarna samverkar inom staden och även med fristående skolor, blir det lättare att vägleda och tipsa nyanlända familjer om lediga platser i både kommunal och fristående skola.

Samordna lokalplaneringen
Också när det gäller planering av lokaler ska stadsdelarna från och med nu jobba mer ihop. Fler elever betyder att Göteborg på sikt måste bygga fler skolor och paviljonger.

− Det är bra om man kan diskutera den sortens frågor gemensamt över hela staden. Vi har mycket att vinna på en samordnad lokalplanering, säger Helen Svelid.