Aktuell forskning om flerspråkighet. Konferensen Skola för alla ska inspirera och sprida kunskap om nya metoder för undervisning av nyanlända elever. Världsledande forskare inom tvåspråkighet deltar på konferensen för lärare som arrangeras av Göteborg stads Språkcentrum

Under 2015 tog Sverige emot mer än dubbelt så många asylsökande som något annat EU-land. Det innebär stora utmaningar för den svenska skolan.

‒ Andelen elever som inte får tillräckligt bra betyg för att bli behöriga till gymnasieskolan har ökat under flera år. Därför arrangerar vi konferensen Skola för alla, säger Inger Fält, enhetschef för Göteborgs Stads Språkcentrum.

Huvudtalare på konferensen är Jim Cummins som är professor i språkvetenskap vid Torontos universitet. Han räknas som världsledande inom forskning om flerspråkighet i skolan.

‒ Han är en pionjär inom området, säger Gudrun Svensson, lektor i svenska som andraspråk på Linnéuniversitetet.

Svensk forskning
Gudrun Svensson talar också på konferensen och hennes studier är en svensk implementering av Cummins rön. I framgångsrika projekt har hon testat en metod som har förändrat synen på hur elever lär sig ett andra språk. Den kallas translanguaging eller transpråkande.

Gudrun Svensson berättar att det handlar om att medvetet använda elevernas flerspråkighet som en resurs i undervisningen.

‒ Alla som kommer hit är individer med olika skolkapital och språkliga erfarenheter. Genom att låta deras första språk vara med i undervisningen får de fortsatt kunskapsinhämtning samtidigt som de lär sig svenska.

Det kan göras på en mängd olika sätt. Gudrun nämner som exempel en klass som studerade medeltiden i Sverige och blev indelade i språkgrupper. I en av grupperna satt elever som hade somaliska som första språk.

‒ De pratade om medeltiden både på svenska och somaliska och gjorde först en tankekarta på svenska och sedan en på somaliska.

Använder dold kunskap
Genom att använda sitt första språk samtidigt som man lär sig ett andra språk aktiveras en språkkunskap som vi alla fått med oss genom vårt första språk. Det handlar om en omedveten kunskap om till exempel böjningar, språkliga konstruktioner och strategier.

‒ Det är en förlust att inte kunna använda denna inre språkliga förmåga som hjälper dig när du ska lära ett nytt språk.

Genom att elevernas förstaspråk används i undervisningen stärks även elevens identitet och föräldrarnas roll i skolan. De blir mer delaktiga och kan bli läxhjälpare.

Gudrun menar att skolan har förändrats i grunden de senaste tjugo åren och att undervisningen behöver följa med i utvecklingen.

‒ Idag kan det finnas 12 olika språk i en enda klass. Det behöver vi se som en resurs och bygga vidare på.

Konferensen Skola för alla äger rum fredag 20 april på Burgårdens konferenscenter.