Herrgårdsskolan på Lindholmen har i helgen formell invigning. Detta är den första kommunala grundskolan på nya Norra älvstranden, vars befolkning nu växer allt mer.

Herrgårdsskolan ligger i kulturhistorisk parkmiljö på Lindholmen, med den gamla herrgården som granne till de två nya skolhusen Eken och Linden. Här samsas förskola och grundskola under ett och samma tak.

180 barn upp till elva år

-Åldersblandade grupper ger en mjukare miljö och förebygger mobbning, säger rektor Kerstin Lindberg.

Herrgårdsskolan präglas också av nytänkande inom pedagogiken. Varje elev får en individuell utvecklingsplan och jobbar i så kallade pedagogiska spår i stället för i traditionella klasser.

Förskolan öppnade redan i våras och skolan kom igång när höstterminen startade. Nu finns 180 barn i åldrarna 1-11 år på Herrgårdsskolan som invigs på lördag av Lena Malm, ordförande i Lundby tadsdelsnämnd.