Hinnebäcksskolan heter den alldeles nybyggda skola, helt anpassad för barn med flerfunktionshinder, som invigdes i veckan. Förutom breda dörrar, liftar och motorikrum har skolan också en skolgård med lekredskap för barn i rullstol.

Efter flera års planering och byggande kunde den efterlängtade Hinnebäcksskolan på onsdagen invigas av Jan Mellberg, stadsdelschef i Högsbo.

Skolan, som togs i bruk i februari, ligger på Grinne- kullegatan i Tuve med Gunnestorpsskolan som granne.

Plats för 18 Hisingsbarn

– Skolorna kommer att ha en del gemensamma aktiviteter utifrån elevernas förutsättningar, berättar Lena Thorstensson, rektor för särskolan på Hisingen.

Både skolgården och inomhuslokalerna på Hinnebäcks- skolan är helt anpassade för barn med både intellektuella och fysiska funktionshinder.

Idag går 14 multihandikappade barn på skolan som är byggd för att ta emot 18 elever från Hisingen. Skolan har också eftermiddagsverksamhet när skoldagen är slut.

52FC.jpg

Elever och syskon passade på att testa bollbadet. Foto: Åsa Szmida