Svettigast vinner Mer än 50 000 elever och över 150 skolor. Vardagen i stadens skolor är lektioner, teori och rörelse. På Nygårdsskolan i Billdal är eleverna i fjärde klass på väg ut för årets första idrottslektion utomhus.

— Visst har låg och mellanstadiet en fin skolgård här på Nygårdsskolan? IdaLouise Wichmann visar med armen där går över skolgården. På led efter sig har hon en svans med 18 elever som går i fjärdeklass. De är på väg till bäckravinen för att leka under gymnastiklektionen.

”Ska ha roligt och röra på sig”

Nygårdsskolan är omgiven av ytor där eleverna kan röra sig. I dag är det lek vid bäcken. Om ett par veckor kommer Sportfiskarnas projekt ”Skolbäcken” på besök.

— Vi måste visa eleverna att respektera bäcken, att den är full av liv även om den verkar oansad, fortsätter IdaLouise Wichmann. Hon är idrottslärare, men vill gärna få med andra ämnen när barnen rör sig.

Raden av elever bryts snabbt upp och de börjar leka. Och i leken finns både siffror, tanke och rörelse.

— Eleverna ska ha roligt och röra på sig. Den som är svettigast eller tröttast efter en idrottslektion har vunnit. Glädje genom rörelse är viktigt.

Kan koncentrera sig bättre

Hon vet att elevernas rörelse gör att de kan koncentrera sig bättre när de ska sitta stilla och ta till sig kunskap i andra ämnen.

Skolan har ändrat så att eleverna har idrott två 45-minuters lektioner i veckan.

— Det betyder att vi har tydliga lektioner då de hinner att ta ut sig och samtidigt orkar vara med på hela lektionen, säger IdaLouise Wichmann.

Hon är även NO-lärare och läser till speciallärare i matematik.

— En regel är tydlig i leken vid bäcken – ingen får sitta ner.

Och det är klart att regeln följs. 18 elever i bäckravinen gör att det kryllar av barn som löper, hoppar jagar eller lurar på varandra. Någon sätter ner en fot i det kalla vattnet. Det väcker skratt, men alla är med och under hela lektionen håller eleverna sams. Även när de diskuterar regler.

Och vad händer när lektionen är slut?

De 18 eleverna skyndar sig tillbaka till skolgården och gungar, hoppar hage med invecklade regler eller spelar boll.