”Trycket är fortfarande högt.” I dagarna slår Göteborgs förskoleverksamhet nytt rekord. Aldrig tidigare har så många som 30 000 barn haft plats i kommunal och fristående verksamhet.

– Under det senaste halvåret har vi – med något enstaka undantag – klarat att erbjuda en plats inom fyra månader till alla som velat ha, säger Madeleine Lundstedt som är planeringsledare på stadsledningskontoret.

När februari månad börjar närma sig mars är fördelningen:
Kommunala förskolor: cirka 24 600 barn
Fristående förskolor: cirka 4 800 barn
Dagmammor: cirka 600 barn
Fristående dagbarnvårdare: cirka 160 barn

I takt med att Göteborgs befolkning ökar ställs allt större krav på en utbyggd barnomsorg. Betydande insatser har också under det senaste decenniet gjorts för att bygga bort den besvärande kön.

– 2003 hade vi cirka 20 000 barn placerade. Tio år senare har vi nu passerat 30 000 barn och trycket är fortfarande högt, säger Madeleine Lundstedt.