Gäller från 1 juli. Försäkringsbolaget Protector tar över olycksfallsförsäkringen för Göteborgs alla skolbarn från Länsförsäkringar, som haft uppdraget i nio år. Det nya avtalet gäller från 1 juli och är värt cirka tio miljoner kronor.

– Innehållet i försäkringen är precis detsamma som tidigare, men från 1 juli ska man vända sig till Protector om man råkar ut för en skada, säger Anne-Lise Perica, försäkringssamordnare på Försäkrings AB Göta Lejon, kommunens eget försäkringsbolag.

– Det är viktigt att alla vet vart de ska vända sig och hur de ska göra, att känna till sina rättigheter.

Information går ut till alla föräldrar
Sedan länge är alla skolelever som är folkbokförda i Göteborg försäkrade mot olycksfall så länge de går i gymnasiet eller tills de fyller 18 år. Totalt omfattas nästan 112 000 barn av försäkringen, som kan kompletteras med en sjukförsäkring mot en tilläggsavgift.

Försäkrings AB Göta Lejon gör en upphandling av försäkringen vart tredje år. De senaste tre omgångarna har tagits hem av Länsförsäkringar, men i år vann alltså Protector.

Information om förändringen kommer att gå ut till alla föräldrar via stadsdelsförvaltningarna.