Kompetensförsörjning. Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare. Ett nytt sätt att locka framtida medarbetare är att erbjuda prao i grupp för elever i årskurs 8 och 9 utifrån ett färdigt upplägg. “Det primära var att låta dem följa med inspektörerna ut och det var också det som blev mest uppskattat”, säger Annika Löfman, HR-specialist på miljöförvaltningen som tog emot fyra elever.

De som arbetar i Göteborgs Stad har ofta mycket att göra och det gör att det kan vara svårt för enskilda medarbetare att ta emot elever en hel vecka. Men det finns andra sätt att lösa det på och det är att ta emot praoelever i grupp.  

– Det underlättar att ha flera elever, då har de varandra och jobbar tillsammans samt att man låter eleverna vara på olika avdelningar. En sidoeffekt, om eleverna är från olika skolor, är att man bidrar till att motverka segregationen genom att låta elever från olika områden mötas, säger Karin Bryngelsson, programledare för Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare.  

Två syften

Konceptet som används har tagits fram av Göteborgsregionen och det finns två syften med det för Göteborgs Stad.

Karin Bryngelsson, programledare för Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare. Foto: Anna Hjorth

– Vi kan bidra till att intressera unga människor för våra yrken och visa upp staden genom att erbjuda bra praoplatser och ett bra praoprogram. Vi har oerhört många yrkesområden och verksamheter som kan vara spännande, men som eleverna inte känner till. Genom att ta emot praoloever inom det offentliga tar vi vårt samhällsansvar och det är viktigt. Vi är sämre på att ta emot praoelever jämfört med det privata näringslivet, det behöver vi bli bättre på.

Testa spännande grejer

Under veckan får eleverna bland annat lära sig om offentlig verksamhet och demokrati, skriva ett cv och få feedback på det, och vara med ute i verksamheten.  

– Det gäller att hitta spännande grejer som de kan hänga med på och som inte är farliga eller innebär sekretess. Dåvarande park- och naturförvaltningen var med i ett pilotprojekt för praon och då var eleverna med ute och byggde fågelholkar.  

Upplägg som underlättar

Göteborgs Stad har nu börjat arbeta skarpt med praoprogrammet och Karin Bryngelsson hoppas att det kommer att spridas i staden. Stadsmiljöförvaltningen (som park och natur nu ingår i) kommer att fortsätta. Idrotts- och föreningsförvaltningen kommer att ta emot praoelever i september och miljöförvaltningen tog emot fyra praoelever från årskurs 8 nu i vår.  

– Vi på HR hade hand om dem måndag och fredag, då fick de en introduktion och även tid att summera veckan. Alla på förvaltningen ställde upp och var engagerade  Det underlättade att HR ansvarade för upplägg och koordinering så att kärnverksamheterna bara behövde lägga en halvdag på praoeleverna, säger Helén Lejon, HR-specialist på miljöförvaltningen. 

Vad fick de göra?

– De fick göra massa roliga grejer och lära känna vår förvaltning. De hade som uppgift under veckan att lära känna så många yrkesgrupper som möjligt, vad gör en IT-tekniker till exempel. De fick skriva dagbok varje dag och tanken var att de skulle summera vad som var bra, bäst och mindre bra, säger Helén Lejon. 

Helén Lejon och Annika Löfman, HR-specialister på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad. Foto: Privat

Mest uppskattade eleverna att få följa med inspektörerna ut på jobb.  

– De var med på livsmedelskontroll, med miljötillsyn på Lundbybadet och vid en mätstation på Femman-husets tak där avdelningen för stadsmiljö gör luftmätningar, säger Annika Löfman. 

Blev eleverna intresserade av arbeta på miljöförvaltningen?

– Ja, det var någon som sa att det verkade spännande. Det var också en stor vinst för oss att få visa att de här yrkena finns, säger Annika Löfman.  

– En elev sa att miljöförvaltningens inspektörer verkar bakom kulisserna och det var spännande för dem att se. De tog till sig väldigt mycket tycker jag och visade väldigt stort intresse, säger Helén Lejon. 

Vad fungerade bra och vad kan ni utveckla?

– Konceptet som sådant funkar och håller. Vi har tänkt att ha praoelever minst en gång per år, kanske två. Vi ser praoelever som en strategiskt viktig målgrupp i vårt strategiska kompetensförsörjningsarbete. Vi vill så tidigt som möjligt så frön som kan leda till att eleverna kan komma att välja oss som sin framtida arbetsgivare. Vi ska ha kortare teoripass och försöka få in ännu mer praktiska inslag under veckan, för det uppskattade de verkligen, säger Helén Lejon.