Regeringssatsning på fyra miljoner. ”Alternativ kompletterande pedagogisk utbildning” är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Göteborgs universitet, som innebär att personer med kandidatexamen i matematik och naturvetenskap kan bli lärare på ett år. Detta sker i en hög studietakt och i nära samverkan mellan så kallade universitetsskolor och akademi.

Sverige riskerar inom en snar framtid att få stor brist på lärare inom matematik och naturvetenskap och insatser måste göras omgående. Regeringen satsar därför fyra miljoner kronor på alternativ kompletterande pedagogisk utbildning, så kallad Alternativ KPU.

Utbildningen är till för studenter som redan har en kandidatexamen inom ämnena, som kanske till och med redan varit yrkesverksamma på olika sätt, och som genom utbildningen får ett kompletterande år som gör dem till behöriga lärare.

Modell från Stanford university
Första omgången av utbildningen startar i januari 2015. Studenterna kommer att läsa i en intensiv studietakt, där de teoretiska momenten tydligt och strukturerat kopplas med de praktiska allt eftersom de presenteras under studiegången. Momenten genomförs både på universitetet och på utvalda skolor och gymnasier som har ett nära samarbete med universitetet, så kallade universitetsskolor,

Alternativ KPU har inspirerats av en modell bland annat från Stanford University, USA, som gjort liknande projekt med gott resultat. Upplägget bygger på en kontinuerlig samverkan mellan universitetsskolan och akademin som även ska gynna skolutvecklingen. Samtidigt är det också meningen att projektet ska vara med och utveckla lärarutbildningen.

– Med projektet bygger vi broar mellan forskningsteorier och verksamhet genom en tydlig integrering mellan akademi och universitetsskolor. På så sätt utvecklas vi tillsammans mot framtidens behov, säger Annette Mitiche som är en av projektledarna.

”På Angeredsgymnasiet kan vi erbjuda bra handledning”
Angeredsgymnasiet är en av de utsedda universitetsskolorna. Så här ser rektorn Patrick Gladh på samarbetet:

– Vi blev mycket intresserade eftersom vi idag tar emot många studenter under deras praktik. På Angeredsgymnasiet kan vi erbjuda bra handledning i en utmanande och utvecklande miljö. Vi hoppas även att möjligheten till fortbildning ska bidra till vår egen kvalitetsutveckling.

Övriga medverkande skolor är Hovåsskolan, Hvitfeldska gymnasiet, Kålltorpsskolan, Nordlyckeskolan, Skälltopsskolan och Trulsegårdsskolan.