Gäller både kommunala och friskolor. Nu börjar Västra Götalandsregionen med ett nytt test för covid-19 riktat till elever. Det gäller både för fristående och kommunala grund- och gymnasieskolor.

– Om en elev har haft nära kontakt med en person på skolan som har konstaterad covid-19 får eleven ta med ett test hem, säger Nils Kaiser, samordnare för covid-19 på grundskoleförvaltningen.

– Testet går ut på att eleven häller en blandning av salt och vatten i munnen och gurglar runt det. Vårdnadshavaren hjälper sitt barn att ta testet och lämnar det sedan till en utvald vårdcentral, berättar Nils Kaiser.

Alla elever i skolor som har haft nära kontakt med en person som har konstaterad covid-19 ska ta testet. Du som är vårdnadshavare får information från ditt barns skola om det blir aktuellt för ditt barn att ta testet.