Göteborgs cirka 40 studie- och yrkesvägledare är nu samlade under ett tak i och med att det nya Vägledningscentrum på Burgårdens utbildningscentrum invigdes på torsdagen. Studie- och yrkesvägledarna kommer som tidigare att arbeta ute på skolorna men ska också arbeta i den öppna vägledningen.

Den nya organisationen ska göra studie- och yrkesvägledningen mer opartisk och professionell.

– Vi samlar nu alla vägledare i enhet. De har tidigare varit ganska ensamma i sin yrkesroll ute på skolorna. Vi vill stärka kåren och hjälpa vägledarna att få en bredare syn, säger Åsa Wall Lorentzi, chef för Vägledningscentrum.

– Vi ska också bli tydligare inför elever och föräldrar med att yrkesvägledaren inte marknadsför någon särskild gymnasieskola, det råder ju faktiskt en konkurrenssituation om eleverna idag.

Ny drop-in-verksamhet

Till den öppna studie- och yrkesvägledningen kan alla Göteborgs grundskoleelever från år 6 och gymnasieelever vända sig med sina frågor kring studie- och yrkesval.

– Den nya drop-in verksamheten ska komplettera vägledningen ute på skolorna. Eleverna får vägledning både inför gymnasievalet och efteråt. De kan ta reda på vad de vill och vilka vägar som finns att gå vidare, säger Åsa Wall Lorentzi.

Eleverna erbjuds samtal med vägledare, informationssökning via datorer och intressetest.
Torsdagar 14-18 och fredagar 11-15 är det drop-in. Föräldrar är också välkomna.