Hälften av skoleleverna trivs med miljön i bamba, men bara tre av tio tycker maten är god. Det visar en enkätundersökning bland tusen Göteborgselever. "Vi blev lite förvånade över att de tyckte miljön i matsalen var så pass bra, vi trodde det skulle vara sämre", säger Solveig Ramallo på Vättleskolan och ledamot i ungdomsfullmäktige.

Solveig som går på Vättleskolan i Gunnared, Mahlin Uhlander från Toleredsskolan i Lundby och Elisabeth Swahn, Johannebergsskolan i Centrum skickade ut enkäten med de tre frågorna till ett tusental elever i grundskolan över hela stan.

40 procent blir mätta

Om eleverna i enkäten var hyggligt nöjda med miljön i matsalen, så blev betyget för skolmaten klart sämre. Bara knappt var tredje svarade ja på frågan om maten är god i skolan.

Lite fler, drygt 40 procent, svarade att de blir mätta av maten i skolan.

– Jag gillar inte själv maten i skolan och därför blir jag inte heller mätt, säger Solveig Ramallo.

Startat nytt utskott

När Solveig och de andra i ungdomsfullmäktige diskuterade skolmaten hade de olika uppfattningar och därför bestämde de sig för att ta reda på hur det verkligen ligger till.

– Nu när vi vet vad eleverna tycker vill vi starta en diskussion med politikerna om skolmaten, säger hon.

Dessutom har man bildat ett nytt utskott i ungdomsfullmäktige för att få svar på andra frågor.

– Nästa fråga blir om mobbning, sedan har vi inte bestämt vad det blir längre fram, säger hon.

Svar på skolenkät december 2006

ecblank.gifJaNejVet ej
Fråga 1415337215
Blir du mätt av den mat du får i skolan?43%35%22%
Fråga 2320387260
Tycker du att maten är god?33%40%27%
Fråga 3ecblank.gifecblank.gifecblank.gif
Trivs du med miljön i matsalen?455289223
ecblank.gif47%30%23%