En del av ny familjecentral. Sedan december finns återigen en öppen förskola i kommunal regi i Majorna-Linné. Här kan föräldrar och barn umgås, sjunga och leka. Öppna förskolan Varholmsgatan är en del av stadsdelens nya familjecentral som invigs i februari.

Före jul drog öppna förskolan i Sandarna igång sin verksamhet. Besöksantalet har ökat stadigt efter nyår.

”Fyller viktig funktion”
– Nu börjar folk känna till oss, verkligen. I går räknade jag till 61 besökare. Föräldrar och barn från andra stadsdelar besöker oss också. Vi har bara fått positiva reaktioner och många som kommer poängterar att det är viktigt för dem att det är en kommunal öppen förskola, säger Kicki Fröbergh, ansvarig pedagog för verksamheten.

Hon tycker att öppna förskolan fyller en viktig funktion.

– Dels handlar det om nätverksbyggande för föräldrar, att man får prata om livet som förälder med andra. Även vi som jobbar här är ett stöd för föräldrar. Verksamheten är stimulerande för barnen – material och aktiviteter har ett syfte. Vi har skapat en trygg pedagogisk miljö som ska vara både rolig, utvecklande och utmanade för barnen.

Öppen tre dagar i veckan
Öppna förskolan har för tillfället öppet tre dagar i veckan, tisdag till torsdag. I mars kommer öppettiderna att öka och planen är att den framöver ska vara öppen måndag-fredag.

– Vi har en eller två sångstunder, för olika åldrar, varje dag, säger Kicki Fröbergh.

Det finns kylskåp för förvaring av medhavd mat, matplats med barnstolar och mikrovågsugnar för den som vill värma mat.

– Föräldrar kan köpa fika till självkostnadspris.

Öppna förskolan ska tillhöra stadsdelens familjecentral som invigs om en dryg månad och drivs tillsammans av kommunen och sjukvården. Familjecentraler ska etableras i alla stadsdelar i Göteborg och fler där det behövs som mest.

Familjecentrerat arbetssätt
På familjecentralen i Majorna-Linné kommer förutom öppna förskolan, BVC och mödravård även individ och familjeomsorg finnas med en socionom. Det familjecentrerade arbetssättet, som Göteborgs Stad arbetar med, bygger på samverkan mellan olika verksamheter och att förbättra barns uppväxtvillkor genom att stärka familjerna.

– Ingången till oss går genom BVC:s väntrum och BVC-sköterskorna tittar in till öppna förskolan en kort stund varje dag, säger Kicki Fröbergh.

28C6.jpg