Sångstunder och föräldraskapsstöd på skärmen. Alla öppna förskolor är stängda för besök till och med 31 mars. I Göteborgs Stad blir aktiviteterna nu digitala. Småbarnsfamiljer ska kunna delta i bland annat sångstunder, föreläsningar, föräldragrupper och babymassage via dator eller telefon så att öppna förskolan kan fortsätta vara en trygg och säker plats i en orolig tid. 

− Det känns riktigt bra att vi kan möta upp småbarnsfamiljernas behov av att träffas och få stöd under pandemin. Vi lever alla mer isolerade under dessa omständigheter, men för föräldralediga småbarnsfamiljer som inte har arbetsmöten, studiekompisar eller andra sammanhang är det extra viktigt att ha någonstans att vända sig, säger Madeleine Högenberg, rektor för öppna förskolan.

Efterlängtad gemenskap

På Drakens öppna förskola i Johanneberg har personalen kommit igång med aktiviteter och fått fin respons av vårdnadshavare som längtat efter en gemenskap och något att göra. − De hör av sig och undrar när det kommer mer och när de kan anmäla sig till olika aktiviteter, berättar Rebecca Ekberg, specialpedagog.

Personalen försöker att göra det så likt den ordinarie öppna förskolan som möjligt och erbjuder många digitala aktiviteter. Teater, trygghetscirkel, babygrupper och tematräffar är några exempel. Personalen har fått utbildning i digitala verktyg och kommer att få påfyllnad under våren.

− Även om vi inte kan all teknik till 100 procent ännu så handlar mycket om att våga, att vara kreativ och flexibel. Jag upplever att det finns en stor förståelse hos föräldrar om jag inte lyckas på första försöket, säger Kerstin Olsson, förskollärare.

Hon poängterar att det här är nytt för föräldrar också så det behöver vara tydligt vad som gäller i olika forum. Vem pratar när, och hur vi hanterar sekretessfrågor. Efter den 31 mars kommer insatserna att utvärderas. Både Rebecca och Kerstin ser fördelar med digital öppen förskola även när den ordinarie verksamheten öppnar igen. Personer med milda symtom eller som inte vill utsätta sig för risker kan då fortsätta att delta hemifrån.

Ännu mer tillgängliga

Nu är öppna förskolan bara några klick bort. En av utmaningarna är att få familjer som inte har kommit i kontakt med öppna förskolan tidigare, att hitta in och delta. Förutom aktiviteter kan föräldrar få tips och råd av exempelvis psykologer och dietister som är kopplade till verksamheten. Du kan ställa frågor om din nya roll som förälder, få tillgång till professionell kunskap i ämnen som små barns utveckling, anknytning, mat och sömn. Många föräldralediga uppskattar sällskapet med andra vuxna och öppna förskolans information och förberedelse inför förskolestarten.

En gång till, en gång till!

− Hur kan det se ut då? Verksamheten är till främst för familjer så vi ser gärna att de själva kommer in med ämnen de vill prata om, så skapar vi tematräffar utifrån det, säger Rebecca. Vid sångstunderna har de precis som när de träffas fysiskt en docka som de använder för att visa samspelet mellan förälder och barn.

− En förälder berättade att hennes barn ville se sångstunden flera gånger i rad. Fördelen nu är att de kan göra just det, uppleva en sångstund om och om igen, från olika avstånd, vinklar, med eller utan ljud. De kan själva leka med materialet, avslutar Rebecca.