Göteborgs Stads 21 öppna förskolor håller stängt fram till 19 november. Anledningen är de skärpta restriktionerna i Västra Götaland. ”Det är oerhört viktigt att alla gör sitt bästa för att bromsa smittspridningen”, säger Katarina Olvik, utbildningschef område öster och öppna förskolor på förskoleförvaltningen. 

– Vårt förhållningssätt och rekommendationer under pandemin utgår från Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Västra Götalands och Göteborg Stads rekommendationer och riktlinjer, fortsätter Katarina Olvi.

Personalen på de öppna förskolorna kan komma att få stärka upp personalgruppen på förskolor där det behövs.

Utvecklingssamtal skjuts upp

 I den övriga förskoleverksamheten beslutar nu rektorerna om rutiner för respektive förskola, beroende på vilka möjligheter det finns för att minska risken för smittspridning. Vårdnadshavare informeras om det blir förändringar när det gäller hämtning och lämning.

Utvecklingssamtal och andra möten med vårdnadshavare kommer att skjutas upp eller ersättas av telefonsamtal och digitala möten.