Plan för nya skolor. Antalet barn i grundskoleåldern beräknas öka från 3800 till 4800 de närmaste fem åren i stadsdelen Örgryte-Härlanda. Därför har stadsdelsnämnden beslutat om en plan med konkreta åtgärder – bland annat flera nya skolor.

Utifrån Göteborgs Stads befolkningsprognos förväntas antalet elever i Örgryte-Härlandas kommunala skolor att öka med runt 1000 personer under de kommande fem åren. Därför har stadsdelsförvaltningen tagit fram en plan med konkreta åtgärder fram till läsåret 2022/2023.

I planen ingår bygget av den nya Parkskolan i Kålltorp, som inleds i sommar. Skolan ska ha plats för 350 elever och vara klar till läsåret 2020/2021. På Rosendalsskolan i Björkekärr pågår redan en om- och nybyggnation, och dessutom planeras en ny skola i samma område som förväntas vara klar 2022/2023. Dessutom föreslår förvaltningen i sin plan fler nya skolor på Ånäsfältet och i Kallebäck.