Unga fick svar på frågor. Östra Göteborgs ungdomsråd ville göra något för att uppmärksamma psykisk ohälsa bland unga. Det resulterade i en enkät och en digital träff som hölls i tisdags där en panel svarade på frågor. “Vi kommer att fortsätta att jobba med psykisk ohälsa”, säger initiativtagaren Louise Lindström.

Under vintern gjorde Östra Göteborgs ungdomsråd en enkät som besvarades av drygt 230 unga. De fick svara anonymt på frågor om psykisk ohälsa, om de själva eller någon i deras närhet lider av det, om de känner att situationen blivit värre på grund av covid-19-pandemin,  om de har någon att prata med och vem de pratar med.

– Vi frågade också om de var intresserade att vara med på en digital träff och vi såg att det fanns ett intresse.

Många frågor

De som svarade fick även skriva ner sina frågor och de handlade om många olika saker. Varför man är trött hela tiden, vad man kan göra för att söka hjälp, hur man kan känna sig mindre ensam under pandemin och hur man kan göra om man vill prata med någon utan att ens föräldrar får veta det.

– Enkäten fick stor spridning, men det kom tyvärr inte så många på träffen, säger Louise Lindström som var huvudmoderator.

Sammanställa svaren

 Träffen hette “Är det fel på mig?” och hölls digitalt på Teams den 20 april. Den började med ett föredrag om psykisk ohälsa och därefter svarade en panel på ungdomarnas frågor. I panelen satt en fritidsledare, en skolkurator, en från ungdomsmottagningen och en SSPF-koordinator (skola, socialtjänst, polis och fritid).

– Vi ska sammanställa alla frågorna i ett dokument och lägga ut på sociala medier, så att alla kan ta del av dem.