Nu behövs platser till höstlovsjobben. Intresset var stort för att få kommunalt sommarjobb i Göteborgs Stad i år, cirka 4000 ungdomar fick jobb och drygt 90 procent har trivts bra eller mycket bra. Inför höstlovet finns 1000 jobb och även där är intresset stort. “Vi har hittills fått in ungefär 700 platser, så vi behöver verkligen fler”, säger Anne Benson, ansvarig chef på Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Anne Benson.

I år kunde Göteborgs Stad ge fler ungdomar kommunalt sommarjobb och söktrycket var hårt. 3400 elever i årskurs nio och 3900 i gymnasiet var behöriga. Staden kunde erbjuda 4900 arbeten. Nästan 1000 sökande tackade nej.

Många olika arbeten

Det var en stor bredd på sommarjobben. En del fick ägna sig åt traditionell skötsel av grönområden, till exempel att plocka skräp eller klippa gräsmattor. 300 ungdomar fick lära sig entreprenörskap, 350 var hos olika föreningar och 300 var inom funktionshinderverksamhet. Ungdomar var även på fritidsgårdar, förskolor och inom äldreomsorgen. Grundskoleeleverna fick två veckors jobb och gymnasieeleverna fick tre veckor.

– I och med att de som gick i årskurs nio slutade så sent, räckte inte antalet veckor på sommarlovet till tre perioder, därför fick de två veckor, förklarar Anne Benson.

Högt betyg på enkät

Ungdomarna och handledarna på arbetsplatserna har fått svara anonymt på en enkät. Det blev väldigt höga betyg. 1395 grundskoleelever svarade. Av dem trivdes 97 procent bra eller mycket bra på sin arbetsplats. 96 procent var väldigt nöjda med bemötandet från personalen. 1739 gymnasieelever svarade. Av dem trivdes 92 procent bra eller mycket bra på sin arbetsplats. 94 procent tyckte att de fått ett bra eller mycket bra bemötande från personalen.

Tas vidare till nämnden

 100 arbetsplatser svarade på enkäten. Där finns inga siffror, men kommentarer. Arbetsplatserna tyckte att de fått hjälp med administrationen från Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Men de tyckte också att en del sommarjobbare varit oförberedda inför starten och önskade att de fått mer information, ett tips var att ha en kort video till ungdomarna.

– Vi ska lägga fram ett förslag till vår nämnd på utvecklingsområden. Vad kan vi göra för att förbereda ungdomarna bättre och för att matcha platserna bättre, några ungdomar hade velat göra något annat.

Behövs fler höstlovsjobb

Vecka 44 är det höstlov och inför det har Göteborgs Stad erbjudit 1000 höstlovsjobb. Över 6000 har sökt, men det finns än så länge bara 700 platser och det behövs fler.

– Men det är en svår vecka, många ska själva vara lediga då och ungdomarna ska ha något meningsfullt att göra.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning har vänt sig till stadens verksamheter för att hitta platser och även gjort en förnyad upphandling så att ungdomar får lära sig entreprenörskap.

– Vi har inte gått ut till föreningar, men om det finns någon förening som har någon bra idé så får den gärna höra av sig till oss, säger Anne Benson som också vill tacka alla som gjort en bra insats under sommaren och ansträngt sig för att ge ungdomarna en chans att få jobb.