"Vi ger dem möjligheter att utforska världen". Sedan höstterminens start har Aniaragatans förskola i Bergsjön fokuserat på mänskliga rättigheter, normer, omsorg och lärande. De är alla viktiga delar i barnkonventionen. Genom att pedagogerna lyssnar, visar intresse och uppmuntrar barnen att göra det de är intresserade av, kan deras perspektiv på världen och sina egna möjligheter breddas.

Det var förskolläraren Alexanders FN-tjänst i Mali som gjorde honom intresserad av att arbeta med barn.

– Barnen i Mali ägde inte mycket men de var extremt glada och kreativa, de hittade saker i närheten och tillsammans kom de på lekar och tillverkade saker, säger Alexander Wood, förskollärare.

Lär av varandra med fantasi och kunskaper

I veckan har barnen och pedagoger på Aniaragatan försökt återskapa en flygande drake med samma material som barnen i Mali använde.

– Med hjälp av allas fantasi och kunskaper kan vi lära oss av varandra, menar Alexander.

Ett mål i läroplanen handlar om förmågan att ta hänsyn och leva sig in i andra människors situation. Viljan att hjälpa, och alla människors lika värde. För kollegorna på Aniaragatan är det viktigt att barnen känner att de kan påverka och att deras röster är viktiga. Genom att lyssna, visa intresse och uppmuntra barnen att göra det de är intresserade av kan deras perspektiv på världen och deras möjligheter breddas.

– I Sverige är vi väldigt bra på att göra som alla andra men det behöver man inte och det vill vi att barnen ska veta. Vi vill att de ska följa sina egna unika intressen. Därför ger vi dem möjligheter att utforska världen och gör dem medvetna om att de kan bli mer än vad andra säger att de kan bli, säger Alexander.

Hjälpsamma kompisar

Att belysa vardagssituationer är ett sätt att jobba med olika perspektiv. Med hjälp av utbildningsprogram på tv har barnen fått leva sig in i vanliga situationer på förskolan. Exempelvis varför någon reagerar som den gör, blir ledsen, glad eller arg. Barnen får förståelse för andras känslor och tankar, och arbetet märks i förskolan.

– Många vill hjälpa sina kompisar med allt från att ta på vantar till att bygga höga torn. Samarbetet har utvecklats och barnen är mer måna om varandra, säger Alexander.

Barn suger åt sig

Alexander berättar att intresset från barnen var svagt i början och att de mest ville busa.

– Genom att vi pedagoger visar intresse, lyssnar och hänger med i deras lek öppnar de sig mer. Ibland vill de kanske leka pang pang och istället för att stoppa det kan vi vuxna hänga med och vara delaktiga. Går det överstyr kan vi leda leken bort från det våldsamma till att vårda de skadade eller ta upp jakten på brottslingen. Det kan göra att nya intressen väcks.

– När barnen är små utvecklas de i en otrolig takt och suger åt sig av allt runt omkring dem. Därför är det här ett så oerhört viktigt arbete. Vi formar framtiden i förskolan och jag och mina kollegor har världens viktigaste jobb, avslutar Alexander.

– Vi ger dem möjligheter att utforska världen och gör dem medvetna om att de kan bli mer än vad andra säger att de kan bli, säger Alexander.