Resursskola med kommunikation i fokus. ”Det är värt allt kämpande när jag ser mitt barn utvecklas och blomma ut.”. Det säger Maria Lundberg Singh, vars dotter Jolin går på den kommunala skolan Frölundaskolan Bräcke, stadens resursskola for elever med funktionsnedsättningar och behov av stod inom kommunikation och motorik.

46AE.jpgMaria Lundberg Singhs dotter Jolin har just fyllt 14 år och har gått på Frölundaskolan Bräcke sen tredje klass. Det var vid ett besök på upplevelsecentret Eldorado som Maria blev tipsad om skolan. För Maria och Jolin, som på grund av sin funktionsnedsättning har svårt med kommunikationen, kändes det som ett självklart val.

– Jolin mådde inte bra i skolan hon gick tidigare, men sedan hon började på Frölundaskolan Bräcke har hon utvecklats på ett fantastiskt sätt. Här har hon fått en egen röst och känner sig trygg, säger Maria.

Anpassad efter barnens motorik och kommunikation
Ann Dierks är rektor på Frölundaskolan Bräcke och berättar att skolan är Göteborgs Stads resursskola för elever med större behov av anpassningar än skolan i elevens närmiljö kan erbjuda. Skolan är anpassad efter barnens motorik och kommunikation och arbetar för att undanröja hinder för delaktighet, lärande och utveckling.

– Vi tycker att det är viktigt att inkludera alla så mycket som möjligt. Tillsammans med Frölundaskolan ordnar vi till exempel Frölundaloppet där alla barn kan delta efter egen förmåga. Våra elever är också med i Frölundaskolans matråd där de får tycka till om maten och miljön i matsalen.

2CE.jpgMaria Lundberg Singh tror att det finns en rädsla från föräldrar att sätta sina barn i skolor speciellt anpassade för barn med funktionsnedsättningar.

Tar emot elever från hela staden
– Många tror att det skapar ett utanförskap, men jag tror att det är tvärt om. Jag tror att det är bra för barn med funktionsnedsättningar att gå på en skola där det finns resurser och kompetens att ta hand om varje barns unika behov. Där kan de utvecklas på riktigt, säger Maria Lundberg Singh.

Skolan är samlad på ett ställe alldeles i anslutning till Frölundaskolan och tar emot elever från hela staden.

– Det är inte rimligt att alla skolor runt om i Göteborg har den spetskompetens och de resurser som krävs för att på ett bra sätt ta emot dessa elever. Stadens satsning på Frölundaskolan Bräcke är en tillgång för hela Göteborg, säger Ann Dierks.