Populärvetenskapligt och gratis. Att hålla ordning på alla i klassrummet – går det? Det är ämnet för den första av fyra gratis, populärvetenskapliga föredrag på Pedagogen i höst. Ett annat föredrag handlar om segregationen och skolan i Göteborg. Serien går under namnet En timma på Pedagogen.

Det fanns en tid då lärare fick lära sig stramhet och konsekvens som strategier för att hålla ordning i klassrummet.

Det behövs nya sätt att disciplinera elever
– När jag gick lärarutbildningen så sa man ”le inte före jul”, man skulle visa hur sträng man var. Nu gäller snarare ”le genast, annars är du körd”. Det är ett helt nytt sätt att tänka.

Det berättar Silwa Claesson, professor i pedagogik, om den 16 oktober. Hon har de senaste 20 åren ägnat sig åt klassrumsforskning. Hon kommer att ge exempel från en rad skolor i Göteborgsområdet, bland annat Vättleskolan och Donnergymnasiet. Dessutom har hon nära följt den nationella forskningen på området, som visar mycket entydigt att det behövs helt nya sätt att disciplinera elever.

– Idag måste du skaffa dig en personlig relation till var och en av eleverna, och den måste vara bra, för att du över huvud taget ska fungera i gruppen.

Sorteringsprocesser formar svenska storstäder
Den 23 oktober är det segregation och lärande som står på schemat. Ove Sernhede, professor i barn- och ungdomsvetenskap, kommer att utgå ifrån de stadigt ökande skillnaderna i livsvillkor för människor från olika delar av staden.

– Medelinkomsten för män som bor i Långedrag är idag 718 000 kronor medan den för män boende i Östra Bergsjön är 138 000 kronor. Den förväntade medellivslängden skiljer sig med 9,1 år. Stadsdelarna är två olika världar som visar allt mindre av gemensamma referenspunkter.

Han menar att skolan, som tidigare förde samman elever med olika bakgrund, genom friskolesystemet har omvandlats till en viktig aspekt av de sorteringsprocesser som formar svenska storstäder idag.

– Forskning visar att det fria skolvalet inte först och främst handlar om att föräldrar väljer skola till sina barn utifrån viss pedagogik, utan snarare för att se till att deras barn inte går i en stigmatiserad skola med en viss typ av skolkamrater.

Han kommer också berätta om skolor han följt i Angered och Biskopsgården och om de kulturer och den sociala mobilisering som idag äger rum bland unga vuxna runt i Göteborgs förorter.

Vill locka lärare och förskolepedagoger
De två andra föredragen handlar om europeiska barns sockerintag respektive mäns och kvinnors utbildnings- och karriärvägar.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet har även tidigare arrangerat öppna föreläsningar, men presenterar dem nu i ny förpackning, och försöker i ännu högre mån plocka ut det som är mest intressant för allmänheten, från fakultetens många forskningsområden.

– Alla är välkomna, men det skulle vara extra roligt om vi kunde locka hit nu aktiva lärare och förskollärare. Det är bland annat därför vi förlagt flera av seminarierna till kvällstid, säger Torsten Arpi, projektledare för seminarieserien.