”Vi som möter eleverna har ett stort och viktigt uppdrag”. Christina Kullberg, lärare på Långmosseskolan, tok på tisdagen emot utmärkelsen Pennsvärdet för sitt arbete. Hon är en av två lärare i Sverige som belönas av organisationen Berättarministeriet för att de i undervisningen stärker sina elevers språkutveckling, kreativitet och kritiska förmåga.

— Eleverna ska lära sig samarbeta, våga ifrågasätta och säga vad de tycker och tänker. De ska tro att de kan påverka. För att kunna påverka måste man ge eleverna verktyg för att kunna bygga det svenska språket både skriftligt och muntligt, säger Cristina Kullberg.

Utmärkelsen delas ut av Berättarministeriet som är en oberoende stiftelse som verkar för att minska segregationen genom att stötta lärare och elever i områden med hög arbetslöshet. Stiftelsen finansieras delvis av Göteborgs Stad.

Nya utmaningar varje dag

Skoldagen är slut. Eleverna i klass 3A på långmosseskolan i Gårdsten får beröm och uppmuntran innan de går hem. Klassrummet är fullt med saker, ritningar och skolböcker, men allt har sin plats. Rummet känns mysigt och varmt.

Cristina Kullberg berättar att elevernas olika bakgrunder gör att det finns nya utmaningar varje dag. Det gör lärarjobbet meningsfullt och intressant. Och genom priset kan hon hämta kunskap från andra pedagoger för att tillsammans med eleverna skapa nytt och gå vidare.

Många olika faktorer spelar in

— Jag har inget recept på exakt hur saker ska göras. Det är så många olika faktorer som spelar in. Det handlar om hur vi balanserar olika delar av det vi gör i skolan.

För många av hennes elever är skolan det första mötet med det svenska samhället. Skolan måste ge eleverna förutsättningar för att bygga upp deras självmedvetenhet och förstå hur viktigt det är att kunna svenska språket.

Mer än bara kunskap och färdigheter

— Alla vi som möter eleverna, vi har ett stort och viktigt uppdrag. Det handlar inte bara om kunskap och färdigheter, utan även om tillit, emotionell och social fostran. Går någon ur skolan enbart med negativa tankar och värderingar har vi förlorat den eleven, säger Cristina Kullberg.

Använder det bästa av tre utbildningar

Hon har arbetat på Långmosseskolan i 25 år. Hon är utbildad förskollärare, montessorilärare och grundskollärare. Arbetet med eleverna är som en låga i Cristina Kullberg.

— Jag använder det bästa av alla utbildningarna, säger hon med ett skratt. Den dagen jag tvekar inför att gå till skolan, då har jag gjort mitt. Vi ska bygga broar och skapa positiva möten. Vi ska hjälpa eleverna till kunskap, färdigheter, ett utvecklat språk och samtidigt försöka ge dem vettiga värderingar, avslutar Cristina Kullberg.

Förutom ett stipendium på 25 000 kronor får Cristina Kullberg. Silverbroschen ”Pennsvärdet” som är skapad av formgivaren Aviva Scheiman.