Räv, igelkott, björn, zebra, tiger och älg. Slottskogens nya uppsättning djur? Nix, det är namnen på de hälsoäventyr som finns i Göteborg. I veckan träffas hälsoäventyrspedagoger från hela landet och utbyter erfarenheter på en nätverksträff i Göteborg.

Hälsoäventyr är namnet på en pedagogisk modell som utvecklades i Vara i början av 1990-talet. Därifrån har den spridit sig till hela landet. I Göteborg har ovanligt många hälsoäventyr utvecklats.

Ska stärka självkänslan

Grundtanken är att barn och ungdomar ska få en chans att själva uppleva, känna och vara delaktiga för att öka sina kunskaper om vad hälsa kan vara för något.

På Hälsoäventyret Älgen i Älvsborg får till exempel barnen hjälpas åt att forsla en köttbulle genom Digestivas nio meter långa tarmsystem.

– Meningen är att stärka barnens och ungdomarnas självkänsla att fatta egna självständiga beslut, säger Elisabeth Stigson, som har varit med nästan från starten.

I Göteborg har många stadsdelar arbetat fram egna Hälsoäventyr, i vissa fall har flera stadsdelar gått samman om ett äventyr, medan andra som Kortedala, till och med har tagit fram två olika.

– Det finns en uttalad ambition att också Hisingen ska komma igång med Hälsoäventyr. Målet för Göteborg stad är att det ska finnas ett Hälsoäventyr i varje region, det vill säga väster, nordost, Hisingen och centrum, säger Gun Stigelius.

Hälsoäventyren ser olika ut och fokusera på olika frågor – men gemensamt är att hälsa i olika aspekter är i fokus och en tydlig och lustfylld rekvisita. Alla barnens sinnen ska få vara med och upptäcka.

Får bättre förståelse

Genom att barnen är med och deltar aktivt ökar förståelsen och de lägger även kunskaperna bättre på minnet.

Just nu träffas 45 hälsoäventyrspedagoger från hela landet på en nätverksträff där Göteborg står värd. Träffen är årlig.

Gun Stigelius arbetar med Hälsoäventyr i Majorna.

– De här nätverksträffarna har vi för att stärka varandra och utbyta erfarenheter, säger hon.