Tar tillvara barnens intressen. När den egna leken får utgöra grunden för sexåringarnas skolarbete blir de både nyfiknare och får större tilltro till sin egen förmåga. Det är budskapet i pedagogerna Annika Andréasson och Birgit Allards nyskrivna bok ”Lärande lek i förskoleklass”.

− Det handlar om att ta tillvara barnens lek och låta den bli en del av lärandet, säger Annika Andréasson, lärare i en av förskoleklasserna på Grevegårdsskolan i Västra Göteborg.
6C90.jpg

I två års tid har hon, tillsammans med numera pensionerade kollegan Birgit Allard, jobbat med att sätta den egna, unika arbetsmetoden på pränt. Resultatet är en bok som bland annat är tänkt att användas i utbildningen av nya lärare och förskollärare.

− Vi har vid flera tillfällen fått frågan från lärarutbildningen här i Göteborg. Jag har föreläst där och det är många som önskat sig en bok om vårt sätt att möta barnen i förskoleklass, säger Birgit Allard.

”Ger dem lust att lära”
I stället för att ha färdigtryckt pedagogiskt material knyter de an till saker som sexåringarna tycker är roligt och spännande. Det gör barnen nyfikna, engagerade och ger dem lust att lära.

755C.jpg
− De kommer till oss med en massa kunskaper. Många kan skriva sina och kompisarnas namn eller känner kanske igen m:et i McDonaldsskylten. Då använder vi oss av det och av deras intressen, sådant som exempelvis Pokémon och Beyblade, säger Annika Andréasson.

Skapar böcker tillsammans
Utifrån det barnen leker och gillar skapar de sedan böcker tillsammans. Då får barnen skriva och lära sig nya ord och bokstäver utan att ”veckans bokstav” står på schemat.

− Barnen använder de bokstäver de behöver och tillverkar eget material utifrån behov som uppstår i leken. Har några av barnen till exempel byggt ett hus i byggleken, kanske jag hämtar mobilkameran och så gör vi tillsammans en bilderbok utifrån det som händer i huset, säger Annika Andréasson.

Birgit Allard fortsätter:
− Sagorna använder vi sedan vid högläsningen. Då inspireras de andra barnen och vill också göra egna böcker.

Bygger på erfarenheter
I boken ”Lärande lek i förskoleklass” beskriver de bägge lärarna ett läsår i sin verksamhet. Kopplingar görs till pedagogisk forskning och olika teorier, samtidigt som boken bygger på flera års gedigen erfarenhet av praktiskt arbete.
− Jag började jobba så här redan 1991. Då deltog jag i ett forskningsprojekt som hette ”Att skriva med sexåringar” och där man tittade på hur man kan ta tillvara på barnens egen lek i lärandet, säger Birgit Allard.

Annika Andréasson säger att nyckeln är att våga prova sig fram.

− Jag letar hela tiden efter lärandetillfällen vi kan använda oss av. Det kan till exempel vara så enkelt som en vikt pappersloppa som ett barn kommer med på morgonen, redan i kapprummet, och som sedan kan bli hela förmiddagens tema för flera av barnen, säger hon.