Potatis och jordgubbar på skolgården. Sedan årsskiftet arbetar miljöförvaltningen med att ta fram en modell för pedagogiska odlingsträdgårdar. Guldhedsskolan och Flatåsskolan är pilotskolor och tanken är att idén om att använda hållbara odlingsträdgårdar i undervisningen ska spridas till fler skolor.

Än så länge är projektet med pedagogiska odlingsträdgårdar inne i uppbyggnadsskedet. Men både på Guldhedsskolan och Flatåsskolan har odlingar börjat anläggas tillsammans med elever och pedagoger.

– Det växer kryddor, ätbara blommor, potatis, jordgubbar och kålväxter. Och vi har tillverkat fjärilsrestauranger som hjälper till att öka den biologiska mångfalden, säger Emma Naqvi, socionom och trädgårdsterapeut, och en av två projektsamordnare.

Odling för alla ämnen
Tanken är att allt växtmaterial ska kunna användas i undervisningen.

3FD2.jpg
– Det ska vara genomtänkta odlingar som fungerar för både matte, svenska, engelska och naturorienterande ämnen. Samtidigt som de ska stimulera skapande och kreativitet, säger Emma Naqvi.

Syftet är att ta fram en modell för anläggning och skötsel av en hållbar odlingsträdgård. Modellen ska sedan kunna användas av fler skolor. Att integrera den pedagogiska verksamheten är en viktig del av arbetet, och man ser också över hur skolgården som helhet kan bidra till elevernas hälsa och utveckling.

Utomhusklassrum vid odlingarna
Först genomförs en skolgårdsanalys tillsammans med rektor, pedagoger och lokalförvaltare.

– I skolgårdsanalysen ingår flera saker, bland annat hur utemiljön kan användas som mötesplats och vilken plats som är mest lämplig för utomhusklassrum, säger Emma Naqvi.

Förutom elever och pedagoger involveras också äldre från närliggande seniorträffpunkter. För att pedagogiska odlingsträdgårdar ska fungera krävs ett långsiktigt engagemang – växterna behöver omsorg även under sommarlovet.

Samarbete över generationsgränser
– En stor del av projektet går ut på att hitta en bra struktur, ett sätt att jobba som fungerar. En arbetsgrupp har bildats som regelbundet genomför aktiviteter tillsammans med elever, pedagoger och äldre, säger Emma Naqvi.

Nästa år ska förhoppningsvis ytterligare fyra skolor få pedagogiska odlingsträdgårdar. Då ska också forskare från Göteborgs utvärdera projektet innan modellen finslipas.

– Kommunikationen med skolan är viktig, odlingsträdgårdarna ska integreras i den ordinarie verksamheten. Pedagogerna måste kunna använda odlingarna för att nå läroplanens mål, säger Emma Naqvi.

4178.jpg
Foto: Emma Naqvi