Del av Göteborgs Stads solenergiprogram. Projektet Solvis ska ta fram ett interaktivt verktyg som barn i årskurs 4 – 6 ska kunna använda för att följa sin skolas produktion av solel. Målet är att väcka deras nyfikenhet och engagemang för energikällan.

Solvis är ett solenergiprogram från Göteborgs Stad som bland annat ska höja vår medvetenhet och kunskap om solel.

− Sverige har som mål att ha 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. Att nyttja solenergi som energikälla är inte en självklarhet för alla. Det finns ett generellt behov att synliggöra solteknik på ett pedagogiskt och självinstruerande sätt för att höja kännedomen om dess kapacitet och nytta, säger projektledaren Luisa Beneduce.

Pedagogiskt verktyg

Men idag saknas metoder för att det. Därför startar Solvis ett nytt projekt som vänder sig till skolbarn i årskurs 4 − 6, men i förlängningen förhoppningsvis även allmänheten i stort. Målet är att ta fram ett interaktivt verktyg som på ett tydligt sätt visar skolans eller fastighetens egen produktion av solel och dess sammanhang. Förhoppningen är att verktyget på ett lustfyllt sätt ska skapa varaktigt engagemang och kunskap om solel och inspirera andra.

Konceptet tas fram tillsammans med energipedagoger, akademi samt design- och it-konsulter. Det slutliga verktyget kommer att användas i fastigheter med solel och konceptets lärande kommer att utvärderas av Chalmers tekniska högskola.